Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: listopad 2008

Ks. Marek Dziewiecki „Jak przezwyciężyć kryzys małżeński”:

To, że cię kocham, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, a mnie nie daje prawa do tego, bym złamał przysięgę małżeńską.

Dr Mieczysław Guzewicz teolog-biblista „Mąż marnotrawny (Łk 15, 13)”:

Nie może być większego powodu do radości i ucztowania, jak powrót człowieka do życia z Jezusem, powrót do życia sakramentalnego i „zmartwychwstanie” małżeństwa.
Cała przypowieść, a szczególnie postawa ojca, jest zachętą dla, zranionego współmałżonka do wybaczenia, czekania, wytrwałości, zachętą do zapewniania o miłości, stwarzania w domu atmosfery wyczekiwania. Jest zachętą do informowania tej zagubionej osoby o czekaniu, miłości, wybaczeniu, tęsknocie. Można tu także odnaleźć wzór postawy, jaką trzeba przyjąć po powrocie: nie czynić wyrzutów, nie oczekiwać rekompensaty, zapomnieć o krzywdach i wielce się radować.
Taka postawa nie jest łatwa. W przypadku zdrady i odejścia jawi się wręcz jako niemożliwa do osiągnięcia. Jednak małżeństwo sakramentalne zawsze ma w bezpośredniej bliskości Jezusa, gotowego pomagać, dodającego nadziei, ukazującego możliwość wyjścia nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji. Po odejściu współmałżonka Jezus pozostaje i można prosić Go o powrót, nawrócenie, przejrzenie, ale także o umiejętność pełnego wybaczenia, o pomoc w zapomnieniu krzywd, pokochaniu na nowo. Z Jezusem jest to możliwe. Wówczas będzie On wyraźnie obecny w kolejnej Kanie Galilejskiej, wraz ze swoją Matką i uczniami, którymi w takiej sytuacji stają się sami małżonkowie.

Na spotkanie przybyło 7 osób: Roman, Milenia, Sławek, Kasia, Halina, Maria, Andrzej.

Rozważaliśmy temat „Miłość czyni wolnym”. Na spotkanie przybyło 13 osób: Małgosia, Dariusz, Barbara, Grażyna, Alicja, Sławek, Marzena, Ania, Alina, Maria, Andrzej.
Święty Augustyn powiedział: Kochaj i czyń co chcesz. Człowiek, jako istota wolna, może czynić, co tylko chce. Ale żeby doświadczyć prawdziwej wolności i w pełni realizować siebie, winien najpierw kochać. Miłość winna uprzedzać nasze działanie, koordynować nasze myślenie. Najpierw miłość! Na tyle człowiek jest wolny, na ile potrafi miłować w prawdzie. A więc należy rzec, że nie ma wolności bez prawdy i miłości. Miłości, której wzorem jest Jezus Chrystus. W niewoli nie ma miłości. Niewolnik nie jest kochany. Tę relację zmienia miłość. Stąd człowiek, będąc istotą wolną, może czynić wszystko, co chce. Miłość jednak nie pozwala wyrządzać zła. A więc najpierw: „kochaj”, a potem: „czyń co chcesz”. Nie odwrotnie.
Warto przeczytać ks. Marek Dziewiecki – „Wolność nie istnieje bez prawdy”

W poniedziałek 27 października 2008 r. odbyło się spotkanie naszej wspólnoty z Magdą – psychologiem. Temat spotkania: „Co zmieniło się w moim życiu dzięki kryzysowi?”.
W spotkaniu wzięło udział 28 małżonków: Robert i Bożena, Karolina i Jacek, Małgorzata, Janek, Stanisław i Bożena, Piotr, Daniel, Ania, Ela, Zbyszek i Jola, Patryk, Ania, Kasia, Maria, Halina, Maria, Ewa i Grzegorz, Jan, Michał i Izabela, Piotr, Magda, Andrzej.

W dniu 26 października 2008 r. podczas Mszy Świętej 16 członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar złożyło akt zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył i homilię wygłosił Przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – Ks. Zdzisław Słomka SAC. W tym samym dniu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków STM Sychar. Dokonano zmian w statucie stowarzyszenia w związku z ubieganiem się o nadanie stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego oraz umożliwienia wszystkim członkom stowarzyszenia złożenia uroczystego aktu zaangażowania w ZAK.

Kronika