Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: marzec 2010

Na spotkanie przybyli: Ania, Joanna, Kasia z Zosią i Marysią, Ania, Małgosia, Andrzej.
Został poruszony temat przebaczenia na podstawie książki „Uzdrawiająca siła przebaczenia” Clendenen Avis, Martin Troy. Autorzy opierają swoje wnioski na własnym doświadczeniu pracy z osobami cierpiącymi. Krytycznie odnoszą się do metod stosowanych w psychologii, skupiających się wyłącznie na osobie skrzywdzonej. Opisują wartość biblijnych metod przebaczenia winowajcom, dostrzegając ich skuteczność w uwzględnianiu relacyjnego charakteru przebaczenia. Akcentują konieczność zaangażowania w proces uzdrowienia dwóch stron. Autorzy wnikliwie badają sytuacje przeżywania cierpienia spowodowanego krzywdą. Poszukują sposobu na uwolnienie od bólu wewnętrznego. Opisują metody stosowane w psychologii oraz analizują ich efekty. Następnie przypominają sytuacje biblijne, w których jest mowa o doznanych krzywdach. Dochodzą do wniosku, że skuteczną metodą na uzdrowienie jest przebaczenie, będące wynikiem przemiany duchowej dwóch stron: skrzywdzonej i krzywdzącej. Autorzy piszą o konieczności konfrontacji osoby skrzywdzonej z krzywdzącą w celu wyjaśnienia przyczyny cierpienia oraz nakłonienia do pojednania. Do pełnego uzdrowienia nie wystarczy, że osoba skrzywdzona pogodzi się ze swoją sytuacją, przebaczając krzywdzicielowi. Także druga strona musi uznać swoją winę i przeżyć skruchę. Wówczas dokonuje się proces uzdrowienia z cierpień spowodowanych krzywdą. Doświadczenie życiowe pokazuje, że jest to proces trudny i długotrwały. Niejednokrotnie nie dochodzi do rozwiązania problemu przed śmiercią. Często nie ma owoców konfrontacji w postaci skruchy krzywdziciela. Wówczas to proces uzdrowienia odbywa się w relacji z Bogiem. Autorzy sugerują przeniesienie odpowiedzialności za przebaczenie na Boga. W takiej sytuacji krzywdziciel przestaje być dłużnikiem osoby skrzywdzonej, odpowiadając już tylko przed Bogiem za wyrządzoną krzywdę. Osoba skrzywdzona, dzięki otwarciu na łaskę Bożą, doznaje wówczas wewnętrznego uwolnienia od cierpienia.
Kronika