Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: czerwiec 2012

W spotkaniu wzięli udział: Robert, Andrzej i Anna, Edyta, Artur, Grzegorz, Ela, Emilia, Grażyna, Ania, Łukasz, Ania, Asia, Halina, Emil, Ania, Małgosia, Andrzej. Małgosia przedstawiła tekst ks. Marka Dziewieckiego „Świętość – mądra i radosna miłość”.

W relacjach międzyludzkich święty stosuje dwie zasady, które wynikają ze sposobów komunikowania miłości przez Jezusa. Zasada pierwsza brzmi: to, czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od ciebie i od twojego postępowania. Zasada druga jest równie jasna: to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa do tego, bym się przed tobą bronił. Święty to Boży mocarz, którego można zabić, ale którego nie można zastraszyć, ani też złamać. To ktoś, kto swoim życiem doczesnym oraz swoim sposobem przechodzenia do wieczności potwierdza, że człowieka świętego nic i nikt nie może odłączyć od miłości Chrystusa (por. Rz 8,35).

Następne spotkanie Ogniska w czwartek 12 lipca 2012 r.

W spotkaniu wzięli udział: Mirek, Emil, Piotr, Teresa, Swietłana, Ania, Małgosia, Grażyna, Robert, Tomasz, Andrzej. Robert przeczytał kilka świadectw małżonków z książki Sylwestra Szefera „Małżeństwo? 77xtak!” oraz rady jak przypodobać się żon. Na przykład warto zapytać współmałżonka, co mógłbym w sobie zmienić. Warto dostrzec chociaż jedną pozytywną rzecz w ciągu dnia w zachowaniu współmałżonka i go za to pochwalić.
Następne spotkanie Ogniska w poniedziałek 25 czerwca 2012 r.

Kronika