Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: wrzesień 2012

W spotkaniu wzięli udział: Robert, Ula i Łukasz, Barbara, Agnieszka, Jacek, Ania i Andrzej, Marek, Grzegorz, Łukasz, Darek, Grzegorz, Małgorzata, Jola, Małgosia, Grażyna, Mirek, Andrzej. Robert przedstawił tekst Mieczysława Guzewicza z broszury „Mąż marnotrawny (Łk 15, 13)” – http://sychar.org/maz-marnotrawny-lk-15-13 . Najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 8 października o godz. 19.00. Przed spotkaniem Msza św. w Centrum (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej) o godz. 18.00.

W spotkaniu wzięli udział: Robert, Justyna, Grzegorz, Tomasz, Jacek, Ania i Andrzej, Mirek, Marek, Jola, Swietłana, Małgosia, Małgorzata, Andrzej. Robert przedstawił tekst o. Jacka Salija OP z broszury „Ślubuję Ci (…) wierność”, który ukazał się w miesięczniku „W drodze” – http://miesiecznik.wdrodze.pl/archiwalne/2012/numer-94692012/slubuje-ci-wiernosc/ . Najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 24 września o godz. 19.00. Przed spotkaniem Msza św. w Centrum (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej) o godz. 18.00.

Kronika