Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: listopad 2013

W spotkaniu uczestniczyli (19 osób): Robert, Bożena, Ania, Asia i Herman, Grzegorz, Ania, Darek i Basia, Piotr, Marek, Jacek, Małgosia, Małgosia, Basia, Asia, Grażyna, Tomek, Andrzej.
Mówiliśmy o nadziei na podstawie tekstów o nadziei ze str. 40 broszury Sycharowskiej: www.broszura.sychar.org .
Najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej z Magdą – psycholog w poniedziałek 9 grudnia o godz. 19.00. Przed spotkaniem Msza św. w Centrum (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej) o godz. 18.00.

W spotkaniu uczestniczyli (19 osób): Ania, Piotr, Darek, Joanna, Marek, Agnieszka, Agata, Herman i Joanna, Darek, Tomek, Robert, Agnieszka, Grażyna, Robert, Basia, Jacek, Andrzej, Magda.
Magda – psycholog, która prowadziła spotkanie zadała pytania: Czy moje trwanie w wierności przy współmałżonku wynika z mojego wew. wyboru czy z musu? Czy trudności, kryzys postrzegam jako szansę mobilizującą mnie do rozwoju, żebym się czegoś więcej nauczył, był bardziej dojrzałym człowiekiem czy jako klęskę?
Podczas spotkania odwiedził nas i pobłogosławił generał pallotynów ks. Jacob Nampudakam – http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Nampudakam .
Najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 25 listopada o godz. 19.00. Przed spotkaniem Msza św. w Centrum (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej) o godz. 18.00.

Nowe 8. wydanie broszurki Sycharowskiej pod adresem: www.broszura.sychar.org .
ZAPRASZAMY również na cowieczorne modlitwy na skype: wwww.skype.sychar.org.

W spotkaniu uczestniczyli (13 osób): Robert, Darek, Ania, Ania, Grzegorz, Jacek, Krzysztof, Małgosia, Darek, Tomek, Agata, Andrzej. Temat spotkania: „Św. Wincenty Pallotti i jego dzieło”. Motywem działalności Pallottiego było naśladowanie Jezusa Chrystusa i uczestnictwo w Jego zbawczej misji.
Pallotti postawił sobie takie zadania:
1. Głosić Ewangelię Chrystusa na całym świecie.
2. Ożywiać wiarę i rozpalać miłość, budzić u wszystkich ochrzczonych świadomość ich apostolskiego powołania.
3. Prowadzić wszystkich ludzi do jedności wiary w Chrystusie.
Dziełem Pallottiego jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK), do którego należą współzałożyciele naszego Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Najbliższe spotkanie Ogniska – spotkanie, które poprowadzi Magda wyjątkowo w poniedziałek 18 listopada (przeniesione z 11.11) o godz. 19.00. Przed spotkaniem Msza św. w Centrum (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej) o godz. 18.00.

Kronika