Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

rws-rcsm-458piks
W czwartek 22 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie Ruchu Wiernych Serc (RWS) i Ruchu Wiernych Serc Małżeństw (RCSM) w pierwszą rocznicę działalności w Centrum przy Skaryszewskiej. Przed spotkaniem odprawiona została Msza św. w kościele o godz. 18.00, po której nastąpiła prelekcja z okazji funkcjonowania wspólnot RWS i RCSM w Warszawie, którą wygłosił Mirosław Rucki – z-ca red. nacz. „Miłujcie się!” – http://www.milujciesie.org.pl/pg/pl/aktualnosci/zapraszamy_na_uroczyste_spotkanie.html

Po prelekcji przeszliśmy do salki w Centrum na torcik, w konsumowaniu którego i rozmowach wzięło udział ponad 30 osób…

A tak zapraszał nas Mirek:

„RWS to niezwykły charyzmat, który musimy nauczyć się odkrywać. Ilustruje to przypowieść Pana Jezusa o uczcie weselnej (Łk 14,17-23): „Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać”.I teraz UWAGA: jeden miał wymówkę: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.
Końcówka tej przypowieści jest taka, że w końcu zostali ściągnięci na tę ucztę ludzie, którzy nie mieli domów, pól, rodzin itp. Jaki jest z tego wniosek? Otóż taki, że nie macie wymówki i musicie przyjechać na ten torcik warszawski ;-).
A na poważnie, myślę, że RWSiaki mają poważny powód do uwielbiania Pana Jezusa za to, że teraz nie mają tej wymówki „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. Mogą co najwyżej powiedzieć: „Oto jestem Panie. Poślubiłem wprawdzie żonę, ale ona nie chciała przyjść, i nawet uciekła, byleby nie przyjść do Ciebie”. I mogą wierzyć, że Pan Jezus coś z tym zrobi, bo przecież to On złączył małżonków i to On daje łaskę nawrócenia, i to On sprowadza owce zagubione z powrotem do owczarni… Jak ten człowiek z omawianej przypowieści, co wyprawił wielką ucztę, i sprowadzał wszystkich, którzy wałęsali się nie wiedząc, że są zaproszeni na ucztę.
Nie zmarnujmy szansy!!! Przychodźmy do Jezusa korzystając z tego, że (być może, tylko chwilowo) nic i nikt nam w tym nie przeszkadza!!!”

Spotkania RWS-u odbywają się co miesiąc w każdy trzeci czwartek miesiąca, a RCSM-u (pary małżeńskie) w każdy czwarty czwartek. ZAPRASZAMY.

Kronika