Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu 14 maja 2015 r. uczestniczyli m.in. Dorota, Grzegorz, Alicja, Anna, Joanna, Darek, Krzysztof, Marek, Zenon.

Grzegorz przedstawił w skrócie prezentację: „Rozwód czy pojednanie” po czym rozpoczęła się dyskusja na temat zagadnień rozwodu i pojednania. Zaprezentowane zostało stanowisko, że w przypadku ostrego kryzysu małżeńskiego, a nawet rozwodu, małżonek wierny drugiemu winien we wszystkich swoich podejmowanych działaniach mieć na uwadze pojednanie ze swoim małżonkiem (to powinien być cel długoterminowy). Wskazane jest nie tylko przebaczanie krzywd, aby nie mieć urazy do małżonka, ale również ciągła gotowość do pojednania, poprzez zaznajamianie się z tematyką powiązaną z procesem pojednania (np. w takich kwestiach jak 5 języków przebaczania, próśb czy miłości). Ważne jest również wzrastanie w świadomości czym jest miłość poprzez pracę z książką Miej odwagę kochać Stephen Kendrick i Alex Kendrick

ZAPRASZAMY na spotkanie Ruchu Wiernych Serc (RWS) przy ul. Skaryszewskiej 12 w czwartek 21 maja br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. w Centrum o godz. 18.00.

Kronika