Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Warszawie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR przy ul. Skaryszewskiej brało udział 23 osoby. Spotkanie prowadziła Magda – psycholog, z którą rozmawialiśmy nt. szantażu emocjonalnego.
Czynniki sprzyjające uleganiu szantażowi emocjonalnemu:
FEAR (lęk)
OBLIGATION (poczucie obowiązku)
GILT (poczucie winy)
Rada: mówimy wprost o naszych potrzebach, aktywnie słuchamy, nie manipulujemy, unikamy szantażu emocjonalnego.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w czwartek 12 listopada br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum. Alicja przedstawi dalszy ciąg prezentacji „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców – jak je chronić i wspierać?”.

POLECAMY

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PRZEKLEŃSTWO – ze smutku do radości życia.
Prowadzenie: ks. Zbigniew Wądrzyk z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji
Termin: 22 listopada 2015 roku, w godzinach 9.00 – 17.30
Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny „Dobre Miejsce” Warszawa Dewajtis 3, wejście A Koszt: 50 zł z obiadem
Organizator: Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Wrzecionie ul. Przy Agorze 9

Program rekolekcji:
8.15 Rejestracja uczestników
9.00 Błogosławieństwo i przekleństwo
10.00 Przerwa
10.30 Duch lęku – owoc przekleństwa
11.30 Więzi – owoc błogosławieństwa
12.30 Dyskusja/pytania
13.00 Przerwa na obiad/ okazja do spowiedzi
15.00 Koronka (kaplica)
15.10 Uzdrowienie przez przebaczenie i błogosławieństwo (kaplica)
15.45 Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie (kaplica)
17.00 Świadectwa/ankieta (kaplica)
17.30 Zakończenie

Ksiądz Zbigniew Wądrzyk jest przewodniczącym Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, wikariuszem Parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni. Głosi rekolekcje na temat błogosławieństw i przekleństwa, przezwyciężania lęku, tworzenia więzi.

Informacje i zapisy:
E-mail: warsztaty.b-p@wp.pl tel. 505 401 957

Źródło: http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/rekolekcje-blogoslawienstwo-i-przeklenstwo-ze-smutku-do-radosci-zycia/

Kronika