Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu uczestniczyli: Magda, Grażyna, Grzegorz, Piotr, Tomasz, Franek, Paweł, Łukasz, Tomasz, Jarosław, Dorota, Basia, Darek, Marianna, Darek, Małgorzata, ks. Jan. Tematem spotkania były mechanizmy obronne:
– samotywacja
– wyparcie
– tłumienie
– idealizacja
– raconalizacja
– zaprzeczenie
– projekcja
– zachowanie pasywno-agresywne
– sublimacja
ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ruchu Wiernych Serc w czwartek 17 marca br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum.
ZAPRASZAMY na Sycharowskie rekolekcje – 13-15.05.2016 r. Laskowice k/Świecia. Wiosenne rekolekcje WTM Sychar. Prelegent: ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski. Temat: „Duchowość programu 12 roków ku pełni życia”. Zapisy i info: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=562848#562848
ZAPRASZAMY na pielgrzymkę z Sycharem. Organizator: Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „Ludwik” Tychy. Więcej informacji >>> http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14105

POLECAMY konferencje dr Mieczysława Guzewicza, które wygłosił podczas rekolekcji Ogniska w Lublinie: https://www.youtube.com/watch?v=Tqlrv_QFN1E&list=PLobUwltc9GBYMY9-rZy-yFt-59TTUWMj9

Kronika