Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2016

W spotkaniu Ogniska w poniedziałek 22 sierpnia uczestniczyło 8 osób: Robert, Renata, Zenon, Grażyna, Artur, Andrzej, Karolina, Andrzej.
Spotkanie poprowadzone przez Zenona poświęcone było tematowi poddania i miłowania w małżeństwie w odniesieniu do fragmentu z Listu św. Pawła do Efezjan 5, 21-33. Odwołaliśmy się do komentarzy dwóch autorów z dwóch różnych źródeł. Pierwszą propozycją była lektura artykułu ks. Jana Jędraszka SAC „Żony bądźcie uległe mężom…”, opublikowanego w większej całości na łamach pisma „Zbliżenia”, nr 1., a także w „Przewodniku Katolickim”.
Zalecenie św. Pawła, aby żony były poddane mężom, a mężowie miłowali swoje żony, rodzi często wiele nieporozumień. Zdaniem ks. Jana Jędraszka kluczem do prawidłowego zrozumienia tego fragmentu są dwa słowa i ich znaczenie. Pierwsze to „hypotassomenoi”, odnoszone do kobiet zazwyczaj tłumaczone jako „bycie poddaną”. Drugie to „agapate” – to z kolei odnoszone jest do mężczyzn i przekładane jako „miłujcie”, „obdarzajcie miłością”.
Owo bycie poddaną mężowi trzeba rozumieć w szerszym kontekście, zamiast o zwykłym poddaniu lepiej mówić o „byciu uległą”, „byciu receptywną” w odbiorze miłości. Ks. Jędraszek proponuje, aby wyrażenie „żony bądźcie uległe swym mężom” rozumieć jako „oddajcie im się pod opiekę”. Kobieta powinna być tą, która ma „doznawać”, „odbierać miłość”, a miłujący żonę mąż powinien ją obdarzać swoją miłością. „Kobieta miłuje, emanuje więc niejako miłością na tyle, na ile jest miłowana. Jest jak kwiat, który zakwita dopiero w blasku słońca, który w jej serce wnosi mężczyzna”.
Pogłębieniem i dopełnieniem tych refleksji były fragmenty trzech konferencji dla małżeństw, opublikowane w książce Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego „Dwoje jednym ciałem w Chrystusie” (PROMIC – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2015).
W ujęciu biskupa Kiernikowskiego rzeczą konieczną jest właściwe uchwycenie kontekstu historycznego i teologicznego tamtych czasów. Natomiast kluczem do zrozumienia Pawłowych zaleceń małżeńskich i rodzinnych jest zdanie wprowadzające, bardzo ważne, nie do pominięcia: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!”. Trwanie w bojaźni Chrystusowej, w sensie ogólnym, to odnoszenie swojego życia do Chrystusa. Musimy wejść w Tajemnicę Chrystusa. Ks. Bp Kiernikowski doprecyzowuje to ujęcie: „Tym, co wyznacza charakter i rytm wzajemnych więzi w małżeństwie , jest odniesienie do Chrystusa, określone jako trwanie w bojaźni Chrystusowej”. A w Chrystusie mamy wzór poddania woli Ojca i służby człowiekowi. Dla chrześcijanina poddanie w miłości to ofiarowanie się drugiemu człowiekowi, aby mu służyć, służyć w wolności. Kochamy prawdziwie wtedy, gdy stajemy się poddani robiąc dar ze swej wolności dla drugiej osoby. Tak rozumiane poddanie nie jest więc zniewoleniem. Musimy ciągle wchodzić w Tajemnicę Chrystusa, czerpać z niej, abyśmy mogli być poddani Jemu, a tym samym sobie w prawdziwej miłości, której zawsze pragniemy.
Polecamy książkę ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego „Dwoje jednym ciałem w Chrystusie” wszystkim małżeństwom, gdyż podejmuje ona wiele bardzo ważnych aspektów wspólnego życia duchowego w ujęciu stricte chrześcijańskim. Książka ta jest zbiorem radiowych konferencji dla małżeństw wygłoszonych na antenie Radia Watykańskiego w 1994 roku.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w czwartek 8 września br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum.

W spotkaniu w czwartek 18 sierpnia uczestniczyło 9 osób: ks. Wojciech, Grażyna, Marianna, Zenon, Sylwester, Justyna, Renata, Jola, Andrzej. Spotkanie w ramach Kursu Biblijnego poświęcone było 11. tematowi „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16)”. Kolejne spotkanie RWS za miesiąc w trzeci czwartek 15 września.

Pamiętajmy o samodzielnym czytaniu lub słuchaniu całego Pisma św. Można skorzystać z programu rocznego, np. https://natanael-oaza.eu/images/roczne_czytanie_biblii.pdf .

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w poniedziałek 22 sierpnia br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum.

Polecamy świadectwa młodych ludzi z różnych stron świata, którzy odpowiedzieli na pytania związane z naszym charyzmatem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBb73irCNdjV6yAe7-cyEIyR .

ZAPRASZAMY na spotkanie Ruchu Wiernych Serc przy ul. Skaryszewskiej 12 w czwartek 18 sierpnia br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. w Centrum o godz. 18.00.
Kolejne spotkanie w ramach Kursu Biblijnego poświęcone będzie 11. tematowi „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16)”.
Spotkanie zaczynamy i kończymy krótką modlitwą (modlitwa zawierzenia RWS). Na spotkanie prosimy przynieść ze sobą Biblię.
Pamiętajmy o samodzielnym czytaniu lub słuchaniu całego Pisma św. Można skorzystać z programu rocznego, np. https://natanael-oaza.eu/images/roczne_czytanie_biblii.pdf .

Polecamy świadectwa młodych ludzi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBb73irCNdjV6yAe7-cyEIyR .

Kronika