Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: styczeń 2019

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska w dniu 28 stycznia 2019 r. wzięło udział 7 osób – Robert, Marek, Grzegorz, Zenon, Iza, Renata, Dorota. Temat spotkania: ks. Piotr Pawlukiewicz „Kapitanie, dokąd płyniecie?” – http://sychar.org/kapitanie-dokad-plyniecie/ .

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w poniedziałek 11 lutego 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Cenrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

ZAPRASZAMY na rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą. Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Ożarowie Mazowieckim w terminie 08-10.02.2019 r. Zapisy i informacje na stronie: http://www.ozarow.cpps.pl/08-10-02-2019-r-rekolekcje-dla-malzenstw-narzeczonych-panem-jackiem-pulikowskim-jego-zona-jadwiga.html .

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska z Magdą psycholog na Skaryszewskiej w dniu 14 stycznia 2019 r. wzięło udział 10 osób – Magda, Grzegorz, Robert, Joanna, Witold, Dorota, Robert, Tomasz, Andrzej.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Cenrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Jak chronić dzieci przed pornografią”.
Termin: 14.01, godz. 9.50-11.20, miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, aula C.

Spotkanie poprowadzi p.Izabela Karska ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które zajmuje się problematyką ekspozycji dzieci na pornografię.

W ramach spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia jak :
– charakterystyka współczesnej pornografii
– statystyki korzystania z pornografii przez dzieci i młodzież
– jak wykorzystać nowoczesną technologię do ochrony dziecka?
– rola autorytetu rodzica w ochronie dziecka
– konsekwencje medyczne, społeczne i psychologiczne konsumpcji pornografii
– jak rozmawiać z dzieckiem o szkodliwość pornografii
– zasady wspierające wychowanie i ochronę.

Więcej informacji:
Szkolenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa „Jak chronić dziecko przed pornografią?”
https://opornografii.pl/
https://www.twojasprawa.org.pl/

W czwartkowym spotkaniu Ogniska na Skaryszewskiej w dniu 10 stycznia 2019 r. wzięło udział 11 osób – Małgosia, Zenon, Witek, Sylwia, Zbyszek, Ania, Iza, Justyna, Monika, Dorota i Alicja, która je poprowadziła. Alicja mówiła o empatii, było to trzecie spotkanie z cyklu „Spotkań przy wodopoju żyraf”, wprowadzających do „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.

Empatia to nie jest okazywanie współczucia czy odczuwanie tego samego, co ktoś inny, tylko taka forma miłości, która polega na skierowaniu uwagi na uczucia/emocje i potrzeby – swoje lub innej osoby – i na towarzyszeniu (sobie lub komuś) w tym, co ta osoba przeżywa. Tylko tyle – i aż tyle… Empatia wobec siebie pozwala zorientować się, co się w nas dzieje i o jakich potrzebach mówią nam nasze uczucia/emocje. Np. złość jest wyrazem niezaspokojonych potrzeb. Według M. Rosenberga „Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że nasze myślenie i działanie nie prowadzi do zaspokojenia naszych potrzeb, ale zwodzi nas w stronę niezbyt konstruktywnych interakcji z innymi”. Nasze uczucia/emocje i potrzeby są ściśle związane z naszym myśleniem, zwłaszcza z naszymi interpretacjami zdarzeń. Nadajemy zdarzeniom znaczenie pozytywne lub negatywne m.in. w zależności od tego, jakie mamy przekonania na temat świata i ludzi oraz od tego, jakie potrzeby mamy zaspokojone lub nie (od dziecka).

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Cenrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

Kronika