Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: marzec 2019

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie i osób w kryzysie na Skaryszewskiej 8-10.04.2019.
Kościół Księży Pallotynów, ul. Skaryszewska 12.
Godz. 18.00 Msza, 18.45 Konferencja.
Rekolekcje poprowadzi ks. Przemysław Krawiec SAC.
Link do plakatu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/files/2019/03/rekol2019.04.08.png

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skaryszewskiej w dniu 25 marca 2019 r. wzięło udział 8 osób – Przemek, Monika, Tomek, Iza, Tomasz, Krystyna, Andrzej, Dorota. Tematem spotkania były przykłady mądrej, wiernej miłości, broniącej małżeństwo przed rozwodem w sądzie oraz przykłady Bożych doradców, którzy potrafili pomóc małżonkom w zachowaniu integralnej postawy – spójnej w myślach, słowach i czynach – sprzeciwiającej się rozwodom.
Zapoznaliśmy się ze świadectwami:
Teresy „Moje Westerplatte” – http://sychar.org/moje-westerplatte-swiadectwo-teresy/
Kasi „Pełnomocnik ds. walki o Jedność Małżonków” – http://sychar.org/pelnomocnik-ds-walki-o-jednosc-malzonkow/

ZAPRASZAMY na rekolekcje małżeńskie i osób w kryzysie na Skaryszewskiej 8-10.04.2019.
Kościół Księży Pallotynów, ul. Skaryszewska 12.
Godz. 18.00 Msza, 18.45 Konferencja.
Rekolekcje poprowadzi ks. Przemysław Krawiec SAC.
Link do plakatu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/files/2019/03/rekol2019.04.08.png

W czwartkowym spotkaniu Ogniska z Alicją na Skaryszewskiej w dniu 11 marca 2019 r. wzięło udział 18 osób – Witek, Beata, Iza, Kasia i Mateusz, Dorota, Ania, Asia, Tomek, Darek, Przemek, Monika, Rafał, Monika, Ania, Justyna, Andrzej, Alicja, która poprowadziła spotkanie z cyklu „Spotkania przy wodopoju żyraf”, wprowadzające do „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga. Tematem spotkania było zaspokajanie potrzeb i wyrażanie uczuć.

O dbaniu o zaspokojenie swoich potrzeb:

Zalety przebywania z Bogiem (Adoracja, modlitwa na głos) i przyjmowania miłości i empatii właśnie od Niego: lekarstwo na bałwochwalstwo, którym często bywa relacja z małżonkiem, i dojrzewanie do tego, żeby być w zdrowym związku (poznawanie „wzorca” miłości, uczenie się, jak być szczęśliwym samemu z sobą i z Bogiem; zaufanie do Boga optymalizuje poziom stresu; szukam woli Boga, Jego celów i Jego sposobów, więc szukam dobra – dzięki temu unikam zła, w które bym wdepnął sam).

O wyrażaniu uczuć:

Tłumienie uczuć jest niekorzystne nie tylko dla osoby, która je tłumi, ale też dla jej relacji z innymi. W relacjach bardzo ważna jest informacja. Często nie wiemy, nie widzimy, nie rozumiemy, co się dzieje w relacji albo widzimy, że coś się dzieje, i nie wiemy co – bo albo jest milczenie, albo rozmowy o zdarzeniach zamiast o uczuciach, potrzebach itd., albo oskarżenia. Jeśli ktoś inny tłumi uczucia, to dopóki go o nie nie spytamy – domyślamy się, interpretujemy, często błędnie. Jeśli my tłumimy uczucia – nie dajemy szansy drugiej stronie na bliski kontakt, na to, żeby poznała nasze potrzeby i je zaspokoiła.
Pośrednie wyrażanie uczuć: przez zachowanie
Trzaśnięcie drzwiami itp. – taki styl komunikacji jest niedojrzały, dziecięcy, często nieskuteczny. Zostawia duże pole do interpretacji, niekoniecznie trafionych.
Pośrednie wyrażanie uczuć: komunikat TY („język szakala”)
„To przez ciebie!” – taki styl komunikacji jest toksyczny, niszczący dla relacji.
Pośrednie wyrażanie uczuć: wyżalanie się osobie trzeciej „językiem szakala”
Przyjaciółce na męża, koleżance z pracy na szefową – utrwalamy swoją rolę ofiary, podsycamy niechęć, pogardę itp. wobec drugiej osoby, której nadal nie dajemy szansy na bliski kontakt, na to, żeby poznała nasze potrzeby i je zaspokoiła.
Bezpośrednie wyrażanie uczuć: komunikat JA („język żyrafy” Rosenberga, „język osobisty” Juula, język dzieci: „ja chcę!”, „ja nie chcę!”, „boję się!”, „lubię”, „nie lubię”)
To jest język, który ujawnia nasz wewnętrzny świat, czyli to, co naprawdę ważne.
Można go używać w rozmowie z samym sobą, z osobą trzecią, z Panem Bogiem, z osobą, w kontakcie z którą te uczucia się pojawiły.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

ZAPRASZAMY w poniedziałek 18 marca o godzinie 19.00 br. na spotkanie pt. „Fakty i mity o stwierdzeniu nieważności małżeńskiej” w ognisku Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Markach koło Warszawy, w parafii św. Izydora, w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Spotkanie poprowadzi siostra Emmanuela Sikorska, doktor nauk praw w zakresie prawa kanonicznego i obrońca węzła małżeńskiego w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. Siostra Emmanuela Sikorska należy do wspólnoty sióstr Uczennic Krzyża i zaangażowana jest w rekolekcje dla rodzin i pomoc małżeńską.

ZAPRASZAMY na kazania pasyjne w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez sześć niedziel Wielkiego Postu o godz. 18.00 (wcześniej o godz. 17.00 będą odbywały się koncerty pasyjne). Tematem rozważań są słowa Pana Jezusa wypowiedziane z Krzyża.
Nagranie kazania z 1. niedzieli: http://www.swkrzyz.pl/index.php/item/740-gorzkie-zale-w-bazylice-swietego-krzyza-cz-1-kazanie-pasyjne-10-marca-2019 lub https://youtu.be/qVYp9FqgQ_M

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska z Magdą psycholog na Skaryszewskiej w dniu 11 marca 2019 r. wzięło udział 16 osób – Rafał, Monika, Iza, Monika, Tomek, Robert, Przemek, Marek, Zenek, Monika, Mariusz, Dorota, Joanna, Ania, Andrzej, Magda, która poprowadziła spotkanie.
Rozmawialiśmy m.in. o warunkach rozmowy sprzyjających konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów:
1. Ja jestem ok, ty jesteś ok.
2. Odpowiednie miejsce, czas, sposób.
3. Szacunek do siebie. Z szacunkiem mówimy o wadach drugiego.
Na koniec Magda każdego z uczestników spotkania zapytała: „Wymień 1-3 rzeczy, za które się lubisz?”

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska z Alicją, które odbędzie się w czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Będzie to piąte spotkanie z cyklu „Spotkań przy wodopoju żyraf”, wprowadzających do „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga. Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

ZAPRASZAMY w poniedziałek 18 marca o godzinie 19.00 br. na spotkanie pt. „Fakty i mity o stwierdzeniu nieważności małżeńskiej” w ognisku Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Markach koło Warszawy, w parafii św. Izydora, w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Spotkanie poprowadzi siostra Emmanuela Sikorska, doktor nauk praw w zakresie prawa kanonicznego i obrońca węzła małżeńskiego w Warszawskim Sądzie Metropolitalnym. Siostra Emmanuela Sikorska należy do wspólnoty sióstr Uczennic Krzyża i zaangażowana jest w rekolekcje dla rodzin i pomoc małżeńską.

ZAPRASZAMY na kazania pasyjne w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez sześć niedziel Wielkiego Postu i w Wielką Środę o godz. 18.00 (wcześniej o godz. 17.00 będą odbywały się koncerty pasyjne). Tematem rozważań są słowa Pana Jezusa wypowiedziane z Krzyża.
Nagranie kazania z 1. niedzieli: http://www.swkrzyz.pl/index.php/item/740-gorzkie-zale-w-bazylice-swietego-krzyza-cz-1-kazanie-pasyjne-10-marca-2019 lub https://youtu.be/qVYp9FqgQ_M

Kronika