Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: lipiec 2020

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w dniu 27 lipca 2020 r. wzięło udział 9 osób: Zenon, Przemek, Sławek, Grzegorz, Grzegorz, Bożena, Monika, Ewa i Janusz. Tematem do rozważań był fragment
najnowszej książki ks. dra Marka Dziewieckiego zatytułowanej „Pokonywanie trudności małżeńskich i rodzinnych” – https://www.ceneo.pl/92644525 . Skupiliśmy się na małym fragmencie poświęconym zagadnieniu miłości małżeńskiej jako najpiękniejszemu pokonywaniu samotności.
Ks. Marek Dziewiecki przypomina, że pierwszym poleceniem Boga dla człowieka jest małżeństwo: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz. 1,28a).
Miłość małżeńska jest największą ze wszystkich form miłości między kobietą a mężczyzną z trzech powodów.
Po pierwsze, jest to miłość największa z definicji, gdyż wziąć kogoś za męża czy żonę, to przyjąć tę osobę za kogoś, kogo kochamy odtąd najbardziej ze wszystkich ludzi.
Po drugie, miłość małżeńska jest między ludźmi bezwzględnie największa, ponieważ jest okazywana z bliska.
Po trzecie, miłość małżeńska jest największa także dlatego, że jest miłością, która owocuje pragnieniem obojga małżonków, by przekazać życie dzieciom. Bardziej powinni małżonkowie kochać tylko Boga.
Miłość nie rozczarowuje w małżeństwie, stwierdza ks. Marek Dziewiecki, jeśli mamy takie odczucie… Rozczarowuje ten konkretny mąż czy ta konkretna żona. Tylko miłość oparta na Bogu pozwoli pokonać wszystkie trudności i odkrywać piękno miłości małżeńskiej.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 3 sierpnia o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 13 lipca 2020 r. wzięli udział: Janusz, Karol, Zenek, Ewa, Grzegorz, Kamil, Andrzej. Tematem spotkania były różnice między kobietą a mężczyzną m.in. w oparciu o teksty z Broszury Sycharowskiej – www.broszura.sychar.org : „Tylko dla Pań” i „Tylko dla Panów”.
Kilka ważnych różnic:
– mężczyźni i kobiety różnią się sposobem mówienia,
– mężczyźni i kobiety różnią się wrażliwością,
– kobiety i mężczyźni rozmawiają w innym celu i w inny sposób,
– kobiety i mężczyźni potrzebują rozmowy w innej dawce i w innym czasie,
– kobieta w konflikcie szuka czułości i pocieszenia, zaś mężczyzna argumentów,
– kobiecie nie potrzeba gotowych rozwiązań, lecz przede wszystkim zrozumienia i wsparcia uczuciowego,
– z obu stron potrzeba otwartego serca i wielkiej wyrozumiałości.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 27 lipca o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 6 lipca 2020 r. wzięli udział: Maciek, Grażyna, Zbyszek, Bożena, Karolina i Wojciech, Ewa, Karol, Maciek, Ania, Kamil, Andrzej.
Tematem spotkania był tekst pt. „Katolik wobec rozwodu” – https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/kosciol_swiatlem_07.html .
Pochodzi on z książki pt. „Kościół światłem świata”, w której autor o. Kazimierz Kucharski SJ pisze m.in.:

„Dzięki wierze w wielkość zawartego sakramentu chrześcijańscy małżonkowie nie dopuszczają nigdy do siebie możliwości rozwodu. To zdanie chciałbym mocno podkreślić. Bo źródło wielu rozwodów jest w tym złym myśleniu, że istnieje możliwość rozwodów”.
(…)
„Jeżeli współmałżonek niewinny sam zerwał dobrowolnie współżycie małżeńskie, powinien w ciągu sześciu miesięcy wnieść sprawę o separację do kompetentnej władzy kościelnej, która, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, rozważy, czy niewinny współmałżonek mógłby być skłoniony do darowania winy i nie przedłużania separacji na stałe”.
(…)
„Po ustaniu przyczyny separacji we wszystkich wypadkach należy wznowić współżycie małżeńskie, chyba że władza kościelna, co innego postanowi. Jeżeli niewinna strona dopuści z powrotem do współżycia, jest to dowód przebaczenia, tym samym zrzeka się prawa do separacji”.
(…)
„Jeżeli miłość umarła z powodu niewierności, to trzeba wrócić do wierności, na drogę praw Bożych. Może się okazać, że miłość była tylko chora i trzeba ją uzdrowić. Miłość ludzka na pewno obumiera w piekle. Ale póki człowiek żyje na ziemi, powinien tę miłość ratować mocą Jezusa Chrystusa. O tym dzisiaj tyle rodzin, tyle małżonków zapomina”.
(…)
„Przede wszystkim, człowiek w myślach dopuszcza rozwód. Gdyby rozwód w momencie kryzysu w ogóle nie wchodził w rachubę, wiele małżeństw udałoby się uratować. Bywa, że winę ponoszą dorośli, którzy namawiają do rozejścia się. Każdy rozwód to zniszczenie, to jakaś forma zabijania miłości, zabijania człowieka. Dlatego miłość trzeba ratować, kiedy ona choruje, a nie dobijać ją przez dopuszczenie do rozpadu związku zawartego przed Bogiem i popartego przysięgą.
Katolikowi nie wolno wyrazić zgody na rozwód współmałżonka. To inna forma złej atmosfery w naszym społeczeństwie, kiedy twierdzi się: „Żal mi, ale nie będę ci przeszkadzać i utrudniać twojego życia, jestem człowiekiem kulturalnym”. Taka postawa jest nie do przyjęcia dla człowieka wierzącego. Często ludzie traktują potwierdzony w sądzie rozwód jako rozgrzeszenie. Brakuje poczucia winy, odpowiedzialności za drugą stronę, za dzieci itp. Kiedy jedna strona proponuje rozwód, to katolik ma obowiązek powiedzieć: „Nie”, żeby ktoś nie sądził, że przez rozwód sprawa zostaje definitywnie załatwiona. To „nie” będzie przypominaniem, że nie wszystko jest załatwione, że trzeba się będzie z Bogiem pogodzić. A warunkiem pogodzenia z Bogiem będzie naprawa krzywdy, jeżeli to jest jeszcze możliwe”.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 13 lipca o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Zapraszamy również na spotkanie Ogniska przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) we wtorek 14 lipca po wieczornej Mszy świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.30, do uczestnictwa w której gorąco zachęcamy – www.mblourdes.sychar.org .

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Kronika