Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2020

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 24 sierpnia 2020 r. wzięli udział: Piotr, Sławek, Ewa, Janusz, Karol, Dorota, Zbyszek, Bożena, Karolina, Estera, Zenon, Paweł, ks. Przemek, Andrzej. Rozważaliśmy punkt 1624 Katechizmu Kościoła Katolickiego.
„1624 Różne liturgie zawierają wiele formuł błogosławieństw i modlitw epikletycznych, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie dla żony. W epiklezie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła. Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, w której będzie odnawiać się ich wierność”.
Źródło: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm

Kryzys małżeński może być błogosławieństwem pod warunkiem, że spowoduje on, że w końcu rozpakujemy najważniejsze, najbardziej wartościowe prezenty, które otrzymaliśmy podczas ceremonii zaślubin. Są to Boże błogosławieństwa – http://apostolowie.pl/2013/11/15/obrzedy-sakramentu-malzenstwa-liturgia/ .

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 7 września o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

ZAPRASZAMY również na spotkanie Ogniska przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) we wtorek 25 sierpnia po wieczornej Mszy świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.30, do uczestnictwa w której gorąco zachęcamy – www.mblourdes.sychar.org .

ZAPRASZAMY na Roczne Studium Biblii w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc. Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres od września 2020 do sierpnia 2021 roku. Spotkania będą prowadzone niezależnie w dwóch warszawskich Ogniskach Sychar (www.warszawa.sychar.org): na Ursynowie i przy Skaryszewskiej. Więcej informacji na stronie: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/2020/08/16/zapraszamy-na-roczne-studium-biblii-w-ramach-formacji-ruchu-wiernych-serc-wrzesien-2020-sierpien-2021/

Piotr z naszego Ogniska ZAPRASZA 2 osoby na wyjazd samochodem w środę 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Kontakt do Piotra: tel. 601 239 074.

ZAPRASZAMY na konferencję o misji małżeństwa: https://jp2m4m.org/pl/?fbclid=IwAR2FWX_PkarDJGn9nwovVYgAr0fUzfwTLzaWXgFaPEZcCZNjK3EGJyqYRoY

ZAPRASZAMY wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

ZAPRASZAMY na Roczne Studium Biblii w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc. Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres od września 2020 do sierpnia 2021 roku. Spotkania będą prowadzone niezależnie w dwóch warszawskich Ogniskach Sychar (www.warszawa.sychar.org): na Ursynowie i przy Skaryszewskiej.

UWAGA!!!
Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Grupa raz utworzona we wrześniu nie może być uzupełniana w ciągu całego roku. W następnym roku we wrześniu są tworzone kolejne grupy na kolejny rok formacji.

Zapisy na Roczne Studium Biblii do końca sierpnia 2020 r. w:
– Ognisku na Ursynowie przyjmują:
Krzysztof Moczulski – email: kmoczulski1@wp.pl . Zajęcia odbywać się będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca począwszy od września br.
– Ognisku przy Skaryszewskiej przyjmuje mailowo Grażyna Walasek: g.walasek58@gmail.com . Zajęcia odbywać się będą w każdy trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od września br.

Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie):

– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.
Osoby, które opuszczą któreś ze spotkań mają możliwość otrzymania materiału formacyjnego drogą mailową do samodzielnego studiowania. Trzy nieobecności pod rząd skutkują tym, że dana osoba nie może brać udziału w dalszych zajęciach aż do września, kiedy zostanie utworzona nowa grupa i rozpoczęty nowy kurs.

Tematy spotkań:

1) Kobieta przyłapana na cudzołóstwie (J 8,1-11)
– Jak mógł się czuć mąż tej cudzołożnicy? Dlaczego Jezus nie chciał ukarania jawnogrzesznicy? Dlaczego nie mamy prawa potępiania grzesznika?
2) Wartość łaski uświęcającej: „Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku?” (Dz 5,4)
– Dlaczego Ananiasz i Safira zmarli? Dlaczego kapłan w Świątyni mógł umrzeć? Jak może wyglądać spotkanie z Bogiem człowieka, który żyje w grzechu (Am 5,18-19)?
3) Cierpienie a grzech: „Kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy?” (J 9,12)
– Dlaczego cierpienie dotyka niewinnych ludzi? Czy sprawiedliwe i uczciwe postępowanie gwarantuje życie bez cierpienia? Dlaczego Jezus nie każdego uzdrawia i nie każdemu „zabiera cierpienie”?
4) Przemiana w Jezusa: „Lecz my umysł Chrystusów mamy” (1Kor 2,16 BJW*)
– W jaki sposób Chrystus „wstawia nam” swój rozum? Czy możliwe jest, żeby człowiek miał rozum i Ducha samego Boga? Co w tym pomaga? Co w tym przeszkadza?
5) Naśladowanie Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, (…) niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24)
– Dlaczego nie da się bez krzyża naśladować Jezusa Chrystusa? Jak możemy iść za Nim? Jakie są z tego korzyści?
6) Zakres i możliwości pracy nad sobą: „miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” (Mt 19,16-22)
– Czy bogaty młodzieniec chciał osiągnąć życie wieczne? Dlaczego odszedł zasmucony? Czy kochał ubogich, jak siebie samego? Co mam zrobić, by Bóg mógł pracować nade mną?
7) Rozpoznawanie woli Boga: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,23-30)
– Czy bogatemu młodzieńcowi pasowała wola Boga względem jego życia? Czy mi pasuje wola Boga względem mnie? Jak mogę poznać Jego wolę?
8) Pełnienie woli Boga: „ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko źle” (1Krl 22,1-18)
– Czy król izraelski chciał znać wolę Boga? Czy Bóg objawił mu swoją wolę? Co nie pasowało królowi? Dlaczego ostatecznie wola Boga została spełniona? W czym jestem podobny do króla izraelskiego?
9) Bóg staje w obronie skrzywdzonego (Lb 12,1-16)
– Dlaczego brat i siostra „mówili źle przeciw Mojżeszowi”? Dlaczego Mojżesz nie walczył o swoje prawa i swoja pozycję? Jak Mojżesz potraktował swoich przeciwników przed obliczem Boga? Jak traktuję mojego krzywdziciela, który naraża się na karę Bożą?
10) Ocena swojego życia: „Wiecie, jakim byłem wśród was” (Dz 20,18-36)
– Jak wygląda mój codzienny rachunek sumienia? Jak wyglądałoby moje spotkanie z Bogiem, gdyby dzisiaj rozpoczął się Sąd Ostateczny? Dlaczego św. Paweł był przekonany, że nikt nie ma mu nic do zarzucenia? Co przeszkadza w tym, bym mógł tak samo pozytywnie ocenić swoje dokonania?
11) „Panie, nie obciążaj ich tym grzechem!” (Dz 7,60)
– Za jakie przewinienie zamordowano Szczepana? Dlaczego on potrafił pozytywnie reagować na doznawane krzywdy? Jak śmierć Szczepana wpłynęła na innych ludzi (Dz 22,20)?
12) „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,15-19)
– Bardzo często znajdujemy się nie w takiej w sytuacji, w jakiej byśmy chcieli, jednak każda sytuacja daje możliwość pełnienia woli Bożej. Święty Piotr nie planował, by go fałszywie oskarżono i ścięto. Dlaczego Bóg dopuścił, by Piotr poniósł taka śmierć? Dlaczego Piotr nie miał problemu z tym, by się na taką śmierć zgodzić?

Cele do osiągnięcia:
– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze problemy,
– byśmy uczyli się obiektywnie oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga,
– byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym swoim działaniu,
– byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania według Jego wzoru i hierarchii wartości.

Studium opracował: Mirosław Rucki
Konsultacje duszpasterskie: ks. Paweł Dubowik
*BJW (Biblia Jakuba Wujka) – Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim w.o. Jakuba Wujka SJ, Kraków 1962.

Informacje o Ruchu Wiernych Serc (RWS)

Ruch Wiernych Serc powstał w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa – 30 maja 2008 roku, w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Ruch Wiernych Serc jest jednym z dzieł Wspólnoty, która przyjmuje zgłoszenia nowych członków, prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i artykuły zachęcające do trwania w wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym. RWS powstał we współpracy z dwumiesięcznikiem „Miłujcie się!”.

Dla kogo jest RWS?

Ruch Wiernych Serc jest dla małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys w małżeństwie na każdym jego etapie, gdy:
• są razem,
• są w separacji,
• są po rozwodzie,
• współmałżonek po rozwodzie wchodzi w nowy związek (także w sytuacji, gdy w tym drugim niesakramentalnym związku pojawiają się dzieci).
Dla wszystkich małżonków, którzy poważnie traktują sakrament małżeństwa i przysięgę małżeńską złożoną w dniu ślubu i umacniając się Bożą łaską płynącą z sakramentu małżeństwa decydują się żyć w miłości i wierności do współmałżonka aż do śmierci.

Jak wstąpić do RWS?

Zgłoszenia do RWS przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego na stronie – http://www.rws.sychar.org .

1. Podpisać się odpowiedzialnie pod następującą deklaracją:

Deklaracja wierności – przynależności do Ruchu Wiernych Serc

Jako członek Ruchu Wiernych Serc podpisuję się pod następującym zobowiązaniem:

Uznaję małżeństwo sakramentalne jako nierozerwalne przymierze i decyduję się bezwarunkowo swoją postawą pragnąć i świadczyć dobro dla mojego męża/mojej żony. W głębi serca jestem przekonany/na o ważności swojego sakramentalnego małżeństwa i pragnę wytrwać w wierności, wywiązując się z zobowiązań złożonych w przysiędze małżeńskiej. Ufam, że tylko z Bożą pomocą przy aktywnej współpracy z łaską wypływającą z mocy sakramentu małżeństwa (przymierza z Bogiem), zarówno moje jak i inne sakramentalne małżeństwa mają szanse być uzdrowione, a w przypadku zdrowych związków – wzajemne relacje małżeńskie pogłębiane i udoskonalane.
W związku z powyższym, deklaruję, że:
• W każdej sytuacji jestem otwarty na pojednanie ze współmałżonkiem i jego powrót (w przypadku opuszczenia), przebaczając mu aktem woli i prosząc o przebaczenie.
• Nie jestem zainteresowany/a występowaniem do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód. W sytuacji, kiedy zostanę wezwany przed Sąd Cywilny bądź Sąd Biskupi z wniosku współmałżonka, stawię się i będę świadczył o prawdzie, o swojej miłości i wierności do współmałżonka.
• W sytuacji, gdyby współmałżonek sam wystąpił do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód, nie wyrażę zgody na rozwód, a jedynie w skrajnych uzasadnionych przypadkach mógłbym/mogłabym wystąpić, bądź wyrazić zgodę na separację.
• Nie będę używał/a zwrotów „mój były mąż”, „moja była żona”, które zakłamują prawdę o małżeństwie sakramentalnym i mogą ranić innych małżonków, w tym przede wszystkim samego Pana Jezusa.
• Będę się wyrażał/a z szacunkiem i życzliwością o moim sakramentalnym współmałżonku.
Ponadto zobowiązuję się:
• Nosić na palcu poświęconą ślubną obrączkę.
• Żyć w łasce uświęcającej, rozwijając żywą relację z Panem Jezusem.
• Często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Biblię.
• Modlić się codziennie wzbogacając swoją modlitwę np. takimi modlitwami jak: „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” (dla szczęśliwych małżonków, bądź po kryzysie np. „Modlitwą Małżonków”), „Modlitwą o siedem darów Ducha Św.” oraz „Aktem poświęcenia się Niepokalanemu sercu Maryi” .
• Powierzać siebie i bliskich w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” (w miarę możliwości – również codziennie).

Mam świadomość, że w każdej chwili mogę wystąpić z Ruchu Wiernych Serc, gdyby okazało się, że w jakimś czasie nie mogę się wywiązać z któregokolwiek punktu tej deklaracji.

2. Wstępujący do Ruchu Wiernych Serc w dniu, w którym podpisuje powyższą deklarację powinien:
• Być w stanie łaski uświęcającej.
• Przyjąć Komunię Św.
• Całym sercem zawierzyć Jezusowi i wyznać ustami wierność Jemu, odczytując akt zawierzenia („Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi” i „Modlitwę zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej”) oraz podjąć wymienione w p. 1. zobowiązania jednocześnie korzystając z wzajemnego duchowego wsparcia.
3. Członkowie RWS są wpisywani do Księgi Wiernych Serc i mogą otrzymać specjalne http://www.rws.sychar.org/blogoslawienstwo .

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 10 sierpnia 2020 r. wzięli udział: Maciek, Bożena, Karol, Grażyna, Sławek, Przemek, Andrzej. Tematem spotkania były różnice między kobietą a mężczyzną w oparciu o teksty z Broszury Sycharowskiej – www.broszura.sychar.org : „Tylko dla Pań” i „Tylko dla Panów”.

Wskazówki dla Pań:
– Zadaniem żony jest przestrzeganie i przypominanie mężowi, że celem małżeństwa jest wzajemne pomaganie sobie w dążeniu do świętości.
– Dbajcie o to, by wasi mężowie byli coraz bardziej odpowiedzialni. Stawiajcie im wysokie wymagania.
– Oczekujcie od mężczyzn radości. Chwaląc i doceniając, mobilizujcie ich, by stawali się coraz mądrzejsi.
– Pomóżcie budować autorytet w oczach dzieci.
– Żony powierzajcie sprawowanie władzy swojemu mężowi i pilnujcie, by jej nie nadużywał.
– Nie chciejcie zawsze „wygrywać” i „górować” nad nimi.
– Żony, sprawcie, by wasi mężowie stali się w rodzinie przewodnikami w wierze.
– Żony, módlcie się nieustannie i wytrwale w intencji mężów, a nawet za przyszłych mężów.

Wskazówki dla Panów:
– Mąż i żona powinni rozmawiać ze sobą o swoich emocjonalnych potrzebach. Mężczyzna powinien dbać o kobiece uczucia.
– Żona ma naturalną potrzebę komunikowania o swych uczuciach. Czuje się szczęśliwa i rozumiana, gdy zauważa, że mąż słucha jej słów.
– Kobiecie słowo kocham nigdy się nie znudzi, a gesty czułości i komplementy dodają jej energii życiowej i chęci do działania.
– Mąż który ma zamiar zrobić wyrzuty żonie za jakąś niewykonaną w domu czynność, niech najpierw rozejrzy się po domu i wyszuka 99 rzeczy, które zrobiła, aby podziękować za nie, a potem, jeśli
rzeczywiście dalej chce jej zwrócić uwagę, niech to zrobi delikatnie.

Kilka ważnych różnic:
– mężczyźni i kobiety różnią się sposobem mówienia,
– mężczyźni i kobiety różnią się wrażliwością,
– kobiety i mężczyźni rozmawiają w innym celu i w inny sposób,
– kobiety i mężczyźni potrzebują rozmowy w innej dawce i w innym czasie,
– kobieta w konflikcie szuka czułości i pocieszenia, zaś mężczyzna argumentów,
– kobiecie nie potrzeba gotowych rozwiązań, lecz przede wszystkim zrozumienia i wsparcia uczuciowego,
– z obu stron potrzeba otwartego serca i wielkiej wyrozumiałości.

Wskazówki jak przeprowadzić dobrą rozmowę:
1. Nie rozmawiamy w gniewie.
2. Rozmawiajmy tylko wtedy, gdy obie strony są do tego gotowe i zgadzają się na rozmowę.
3. Aranżujemy „miejsce akcji”: wyłączamy telewizor, radio, telefon.
4. Zapewniamy intymność (bez świadków lub obawy, że ktoś podsłuchuje).
5. Nie spieszymy się.
6. Mówimy o sobie, swoich uczuciach i odczuciach, unikając wydawania sądów.
7. Unikamy ranienia emocjonalnego, nie czepiamy się spraw, na które nasz rozmówca nie ma wpływu (np. wydarzenia z przeszłości, ułomności, cechy fizyczne).
8. Mówimy nie tylko o rzeczach złych, tych które należy naprawić, lecz także dziękujemy sobie za
wszystko, co jest dobre.
9. Kończąc rozmowę, czynimy postanowienia na najbliższą przyszłość.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 24 sierpnia o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Polecamy wartościowe i bardzo tanie wakacje dla młodzieży sycharowskich rodziców 🙂 – https://mailchi.mp/4ab7422e2c46/zaproszenie-na-kasperiaskie-dni-modych-2020?e=af4cfde36d

W poniedziałkowym spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 3 sierpnia 2020 r. wzięli udział: Maciek, Sławek, Ewa, Bożena, Zenek, Ewa, Andrzej. Rozważaliśmy tekst ks. Waldemara Kulbata pt. „Czy rozwody są oznaką wyzwolenia?” – http://www3.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/kulbat/t4.html .

Fragment:
„Rozwód jest skierowany przeciw samemu Bogu, Który ustanowił sakrament małżeństwa, to uderzenie w małżeństwo, które w Bożym zamierzeniu jest tak nierozerwalne jak jedność Chrystusa i Kościoła, jedność trwająca na wieki, to zerwanie przymierza z Bogiem, pozbawienie się sakramentalnej łaski, zgorszenie, triumf postawy egoistycznej, krzywda wyrządzona samemu sobie i własnej rodzinie. Po nawet najbardziej „kulturalnie” przeprowadzonym rozstaniu pozostają u rozwodzących się współmałżonków niezabliźnione rany oraz poczucie krzywdy wyrządzonej dzieciom i pozostałej rodzinie”.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 11 sierpnia o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Zapraszamy również na spotkanie Ogniska przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) we wtorek 12 sierpnia po wieczornej Mszy świętej rozpoczynającej się o godzinie 18.30, do uczestnictwa w której gorąco zachęcamy – www.mblourdes.sychar.org .

Polecamy wartościowe i bardzo tanie wakacje dla młodzieży sycharowskich rodziców 🙂 – https://mailchi.mp/4ab7422e2c46/zaproszenie-na-kasperiaskie-dni-modych-2020?e=af4cfde36d

Kronika