Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: grudzień 2020

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 28 grudnia 2020 r. wzięli udział: Sylwia, Emma i Wojciech, Maciej, Igor, Witek, Andrzej.
Tematem spotkania była homilia ks. Romana Chylińskiego CSMA „Aby wytrwać do końca w małżeństwie!” – https://michalici.pl/blog/aby-wytrwac-do-konca-w-malzenstwie-niedziela-swietej-rodziny-27-grudnia .

Kluczowe zdanie z homilii: „Jeżeli małżonkowie razem dojrzeją do wiary, w której osoba Jezusa będzie wyznaczała: zasady i styl życia, standardy moralne, takie jakie podaje nam Ewangelia wg św. Mateusza w „Kazaniu na górze” oraz w „Mowie eklezjalnej” w 18 rozdziale jestem spokojny o wytrwanie „do końca” takiego małżeństwa”.

Zapraszamy na spotkanie Ogniska w poniedziałek 5 stycznia 2021, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/

Życzymy błogosławionego Nowego 2021 Roku!

W spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (strona RWS: www.rws.sychar.org) na Skype w dniu 21 grudnia 2020 r. wzięli udział: Karolina, Magdalena, Jola, Grażyna, Emma i Wojciech, Witek, Andrzej. Tematem spotkania było cierpienie. Odsłuchaliśmy naukę rekolekcyjną dot. sensu cierpienia wygłoszoną przez ks. Wojciecha Węgrzyniaka: https://youtu.be/2L1F9JrGJa4 . Cierpienie wtedy ma sens i jest pochwalane przez Kościół, kiedy jest wyrazem miłości. Nie ma prawdziwej miłości bez cierpienia.

Zapraszamy na spotkanie Ogniska w poniedziałek 28 grudnia, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 14 grudnia 2020 r. wzięli udział: Ewa, Wojciech, Igor, Witek, Zenon, Andrzej.
Tematem spotkania była koncepcja 5 Języków Miłości Gary Chapmana. Gary Chapman, amerykański psycholog, antropolog i doktor filozofii określił 5 języków miłości, którymi posługują się ludzie.
Chapman wyodrębnił następujące języki miłości:
– wyrażenia afirmatywne
– dobry czas
– przyjmowanie podarunków
– drobne przysługi
– dotyk

„Jak WYZNAĆ Miłość – 5 Języków miłości, Gary Chapman”: https://youtu.be/dIPA32Ni7ec
Poznaj swój język miłości – wypełnij darmowy test: https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci

Zapraszamy na spotkanie Ruchu Wiernych Serc w poniedziałek 21 grudnia, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2020 r. wzięli udział: Ewa, Ania, Zenek, Igor, Robert, Witek, Ania, Andrzej.

Omówiliśmy 20 mit przedstawiony w broszurze „Katolik wobec rozwodu” – www.mity.sychar.org :

„Nie mamy moralnego prawa oceniać decyzji osób, które występują o rozwód albo zgadzają się na rozwód, gdyż to narusza ich prawo do wolnego decydowania o sobie. Ewangelia zakazuje osądzania zachowania człowieka.
Przykładowa wypowiedź: „Mąż walczył bezwzględnie o rozwód, kierując w jej stronę oszczerstwa. Procesy, w jakich musiała brać udział doprowadziły ją do załamania psychicznego i musiała podjąć leczenie. Jest sama i nie zamierza wchodzić w inny związek, ale na rozwód
zgodę wyraziła. Po ludzku nie miała siły nie zgadzać się na rozwód. Jakie mamy prawo oceniać jej zachowanie?”.
Należy odróżniać ocenę czynów człowieka od jego prawa do wolnego decydowania o sobie samym. Jako uczeń Pana Jezusa mam zawsze nie tylko moralne prawo i obowiązek oceniać własne i innych ludzi czyny, po to chociażby, żeby być w stanie, w razie popełniania jakiegoś
zła przez bliźniego, okazać miłosierdzie względem jego duszy i upomnieć go po bratersku (Mt 18,15-17; Łk 17,3; Ez 33,7-9). Ocena moralna decyzji rozwodowych powinna być zgodna z nauczaniem Kościoła, wyrażonym m.in. w punktach 2383, 2384 i 2386 Katechizmu oraz z warunkami zasady podwójnego skutku, podanymi w podręczniku ks. prof. Augusto Sarmiento pt. „Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny”. Jest ona konieczna, aby w Boży sposób pomóc osobie w podanym przykładzie i dać jej wszelkie możliwe wsparcie. I to jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by tej osobie pomóc, by zaufała Bogu i w wolności nie wyraziła zgody na zło oraz nie złamała swojej przysięgi małżeńskiej. Możemy np. podpowiedzieć jej alternatywne sposoby zabezpieczenia się przed destrukcyjnym działaniem ze strony współmałżonka (organizacje pomocowe, wsparcie rodziny, przyjaciół, wspólnoty, ludzi dobrej woli, znajomość prawa i przepisów, a w przypadku stosowania przemocy – separacja, sąd, policja). Dopiero przy takim zaangażowaniu i mądrym wsparciu z naszej strony nie ponosimy współodpowiedzialności za szerzenie się zła – za ewentualną zgodę tej osoby na rozwód. Nasz obowiązek upomnienia braterskiego opiera się na słowach z Biblii:
„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć” – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę” (Ez 33,7-9).
„Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” (Mt 18,15-17).
„Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!” (Łk 17,3)”.
Źródło: www.mity.sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 14 grudnia, na którym będziemy poznawać 5 języków miłości. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

Kronika