Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: styczeń 2021

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 25 stycznia 2021 r. wzięli udział: Joanna, Bartek, Joanna, Zenon, Witek, Emma, Ewa, Zbyszek, Andrzej, ks. Przemek. Omówiliśmy punkty 1638-1640 Katechizmu Kościoła Katolickiego: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm .
Małżeństwo sakramentalne jest bezwarunkowym oddaniem i bezwarunkowym przyjęciem. Małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie ze swoimi wadami, zaletami, oczekiwaniami, marzeniami, takimi jakimi są.  „Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga” (KKK 1639). Celem małżonków jest to, by doprowadzili siebie do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 1 lutego. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (strona RWS: www.rws.sychar.org) na Skype w dniu 18 stycznia 2021 r. wzięli udział: Ania, Bartek, Hania, Igor, Joanna, Robert, Joanna, Sylwia, Zbyszek, Witek, Andrzej.
Tematem spotkania było noszenie obrączki.
Jaką wagę ma dla nas ślubna obrączka, którą nosimy?

Fragment utworu Karola Wojtyły „PRZED SKLEPEM JUBILERA”:

„Pomyślałam wtedy o obrączkach, które wciąż nosimy na palcach oboje: Stefan i ja.
Więc pewnego razu wracając z pracy i przechodząc obok sklepu jubilera, pomyślałam, że można by sprzedać
z powodzeniem tę moją obrączkę (Stefan chyba by nie zauważył – nie istniałam prawie już dla niego.
Czy mnie zdradzał – nie wiem, bo i ja nie zajmowałam się jego życiem. Był mi obojętny.
Pewnie chodził po biurze na karty i po libacjach wracał dosyć późno, bez słowa lub z jakimś zdawkowym, na które odpowiadałam z reguły milczeniem). Więc tym razem zdecydowałam się wstąpić.
Jubiler obejrzał robotę, warzył pierścień długo w palcach i spoglądał mi w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Znów patrzył w moje oczy. kładł na wagę… potem powiedział: „Obrączka ta nic nie waży,
waga stale wskazuje zero i nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama.
Widocznie mąż pani żyje – wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży – ważą tylko obie.
Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odważa metalu, lecz cały byt człowieka i los”.
Odebrałam pierścień zawstydzona i bez słowa już wyszłam ze sklepu – myślę jednak, że on patrzył za mną.
Od tego czasu wracałam do domu inną drogą. Dopiero dzisiaj znów… sklep jednakże zastałam zamknięty”.

Fragment książki Mieczysława Guzewicza „Małżeństwo – tajemnica wielka”:

„W wielu sytuacjach towarzyskich obrączka jest też informacją dla innych, że z tą osobą nie można sobie pozwalać na zachowania zagrażające czystości i jedności jej małżeństwa. Noszenie obrączki jest także świadectwem i wyznaniem wiary. Być może też przypomnieniem w trudnych chwilach, że nie jest się samemu z problemem, że Jezus jest blisko i nie trzeba popadać w zwątpienie w obliczu sytuacji po ludzku nie do rozwiązania”.

Zapraszamy na spotkanie Ogniska w poniedziałek 25 stycznia, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/

29-31.01.2021 serdecznie zapraszamy na rekolekcje online dla małżeństw i narzeczonych z Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie! Więcej informacji i zapisy na stronie: http://www.ozarow.cpps.pl/rekolekcje-dla-malzenstw-narzeczonych-29-31-01-2021-r-przeniesione-czestochowy.html

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 11 stycznia 2021 r. wzięli udział: Ania i Daniel, Bartek, Igor, Joanna, Karolina, Zenon, Emma i Wojciech, Witek, Sylwia, Karolina, Ania, Hania, Andrzej.

Tematem spotkania była prezentacja książki Gary Chapmana „jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Książka ta została wydana w 2005 r., a więc w 13 lat po pierwszej edycji słynnego bestselleru „5 języków miłości”. Uzasadniając powstanie tego kolejnego poradnika dla małżeństw, Chapman wskazuje na trzy powody. Po pierwsze, są nimi bardzo liczne prośby o pomoc od osób, które przeżywają kryzysy małżeńskie, a którym nie można pomóc przy okazji prowadzonych przez niego seminariów. Po drugie, ciągle motywujące są także wspomnienia własnych zmagań z kryzysem z pierwszych lat swojego małżeństwa. A po trzecie, motywujący jest także nieprzerwany strumień osób cierpiących, przewijający się przez jego gabinet terapeutyczny.
Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne prowadzi do przekonania, że „Problemy, z którymi borykają się zrozpaczeni małżonkowie, nie są
drobnymi sprawami. Nie można ich rozwiązać poprzez spokojną rozmowę. Nie są to też kłopoty, znikające pod wpływem ładnie brzmiących frazesów. Przypominają raka, który pozbawia witalności związek łączący dwoje ludzi. Trudności małżeńskie mają zróżnicowany charakter, zawsze jednak wywołują duże cierpienie”.
Na wszystkie kryzysy małżeńskie Gary Chapman patrzy z nadzieją:
„Zawsze istnieją rozwiązania, które dyktuje miłość. Mogą one ocalić małżeństwo i przywrócić dobre mniemanie małżonków o sobie samych i ich związku. Nie mam złudzeń, że istnieje jakieś magiczne zaklęcie, które zdoła przynieść uzdrowienie takim związkom. Wierzę jednak, że jest nadzieja – wiarę tę opieram na na własnym doświadczeniu w poradnictwie, na wynikach licznych badań oraz na swoich zasadach moralnych.
Jestem przekonany, że wszyscy dotkliwie doświadczeni małżonkowie mogą uczynić pewne kroki (sami lub razem z partnerem), które zmienią klimat emocjonalny panujący w ich małżeństwie. We właściwym czasie znajdą odpowiedź na swoje problemy. W większości przypadków ostateczny rezultat będzie zależał nie tylko od ich własnych działań, lecz także od wsparcia grupy religijnej lub terapeutycznej.”
Zanim podejmiemy konkretne działania na rzecz ratowania małżeństwa, powinniśmy poznać prawdę o rozwodzie. Chapman powołuje się tu m. in. na badania Judith Walerstein, która przez wiele lat towarzyszyła jako socjolog osobom po rozwodach. Wyniki tych badań zaskoczyły samą autorkę, burząc jej pierwotne założenie. Rozwód jest bardzo bolesnym doświadczeniem, swoistą traumą, która towarzyszy nam w przyszłości. Ogromnie rani dzieci. Chapman podkreśla, że współcześnie zaciera się postrzeganie rozwodu jako grzechu…
Pomysł Gary Chapmana na ocalenie małżeństwa zagrożonego rozpadem polega na tym, aby uzmysłowić sobie cztery podstawowe mity o ludzkim
postępowaniu, odrzucić je, a w zamian tego przyjąć sześć prostych prawd…
Chapman wymienia następujące mity:
1. Stan naszego umysłu zależy od okoliczności zewnętrznych.
2. Ludzie się nie zmieniają.
3. Jeśli małżeństwo jest nieudane, mamy tylko dwa wyjścia: zrezygnować ze szczęśliwego życia lub zerwać związek.
4. W życiu zdarzają się sytuacje beznadziejne.
Ad 1. Wielu ludzi sądzi, że są bezwolną ofiarą życiowych okoliczności. Taki sposób podejścia sprawia, że stajemy się bezbronni w obliczu
wrogiego środowiska. Pojawia się poczucie beznadziejności. Tymczasem nasza przeszłość czy środowisko, w którym żyjemy, z pewnością wpływa na to, kim jesteśmy, jednak nas nie determinuje. Możemy pokonać zewnętrzne przeszkody.
Ad 2. Ten mit również może prowadzić do poczucia beznadziejności i daremności wszelkich wysiłków. Ale – jak podkreśla Chapman – w micie tym nie uwzględnia się czynnika ludzkiej wolności.
Ad 3. Ten mit przedstawia ograniczone pole manewru do dwóch, równie niszczących rozwiązań. „Wielu małżonków żyje w zbudowanej własnymi
rękami klatce, ponieważ ludzie ci uwierzyli w mit ograniczonego wyboru”. Możemy dokonać innych wyborów, np. naprawy relacji małżeńskich.
Ad 4. Przyjęcie tego mitu prowadzi do depresji, a czasami nawet do samobójstw. Warto żyć nadzieją i zmieniać swoje życie.
Chapman proponuje życie w prawdzie. „Życie w prawdzie polega na odrzuceniu mitów i dokonaniu świadomego wyboru, polegającego na
przyjęciu pozytywnej postawy wobec życia”. Chodzi o wybór sześciu zasad, które Chapman nazywa też sześcioma prawdami:
1. Jestem odpowiedzialny za własną postawę.
To my decydujemy, bo jesteśmy wolni. Chapman daje przykład: „Dwie osoby żyją w udręczonych problemami związkach – jedna przeklina, druga się modli. O różnicy decyduje postawa”.
2. Postawa wewnętrzna wywiera wpływ na działanie.
Jeśli będę patrzył pesymistycznie na problem, to taka postawa znajdzie odzwierciedlenie w negatywnych słowach i działaniach. Stanę się wówczas „częścią problemu” zamiast „częścią rozwiązania”.
3. Nie możemy zmienić innych ludzi, możemy jednak mieć na nich wpływ.
„Ponieważ jesteśmy wolnymi osobami, nikt nie może nas zmusić do zmiany sposobu myślenia lub postępowania. Z drugiej strony jesteśmy istotami społecznymi, więc ludzie, którzy żyją wokół, mają na nas wpływ.” Także my możemy wywierać wpływ na współmałżonka – dobry lub zły. Poprzez słowa, działania, postawy. Możemy na przykład zwrócić się do współmałżonka z prośbą.
4. Naszymi działaniami nie muszą rządzić emocje.
Ludzka osoba nie ogranicza się do sfery uczuć… Chapman precyzuje:
„Utrzymujemy kontakt z rzeczywistością za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku. Wszystko, czego doświadczamy, dociera do nas za pośrednictwem jednego z pięciu zmysłów. W odpowiedzi na bodźce myślowe reagujemy myślami, uczuciami i pragnieniami oraz podejmujemy określone działania. Zwróćcie uwagę, że tylko jedna z czterech reakcji na bodźce zmysłowe – uczucia – łączy się ze sferą emocji, nie musi więc nad nami panować.
5. Człowiek, który przyznaję się do własnych niedoskonałości, nie jest nieudacznikiem.
Małżonków w kryzysie często oddziela jakby kamienny mur. Chapman widzi to następująco: „Kiedy przyznaję się do niepowodzenia proszę o przebaczenie, burzę mur od swojej strony. Współmałżonek może mi przebaczyć lub odmówić przebaczenia, uczyniłem jednak najlepszą rzecz w odniesieniu do dawnych błędów. Nie mogę ich przecież zmazać, nie mogę też usunąć wszystkich ich skutków, mogę się jednak do nich przyznać i poprosić o przebaczenie.”
6. Miłość jest najpotężniejszym orężem dobra w świecie.
Chodzi o miłość rozumianą jako działanie. Nie można mylić jej z uczuciem. Musimy nauczyć się języka miłości partnera. Pomocna może być Chapmanowa koncepcja 5 języków miłości, którą Autor hasłowo przypomina. Powyższe sześć prawd, zdaniem Chapmana, może wywrzeć ogromny wpływ na małżeństwo przeżywające kryzys. W kolejnych rozdziałach książki Autor podaje przykłady zastosowania tych prawd w realiach konkretnych sytuacji problemowych nękających małżeństwa (alkoholizmu, pracoholizmu, uzależnień od hazardu, przemocy, depresji etc.).
Gary Chapman zachęca:
„Małżeństwo może się zmienić w wyniku podjęcia pozytywnych kroków – nawet „niemowlęce kroczki” doprowadzą nas do celu, jeśli wykonamy ich wystarczająco wiele”.
Przedstawiona prezentacja książki pobudziła uczestników spotkania do licznego dzielenia się swoimi odczuciami, spostrzeżeniami, ocenami, a nawet formalnymi zastrzeżeniami. Z uwagi na brak czasu, powrócimy do tematu na spotkaniu Ogniska w drugi wtorek lutego (08.02.2021).

Zapraszamy na spotkanie Ruchu Wiernych Serc w poniedziałek 18 stycznia 2021, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/ .

Zapraszamy na Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online. Zapisy do 14 stycznia. Temat: „Towarzyszenie małżeństwom na emigracji”. Podczas Kongresu Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar i jej charyzmat przedstawi Mirosława Pakur. Informacje i zapisy na stronie: https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-online-zapisy .

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 4 stycznia 2021 r. wzięli udział: Hania, Emma, Bartek, Igor, Robert, Witek, Joanna, Marta, Magdalena, Joanna, Zenek, Sylwia, Dominika, Andrzej.
Tematem spotkania było „Świadectwo Alicji z sali rozpraw” – https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=14&t=3848 .

Fragment świadectwa pokazujący spójną postawę Alicji – jak po Bożemu bronić małżeństwo w sądzie:
„Sędzia próbował wszelkich chwytów i sposobów, aby mnie złamać w mojej postawie, łącznie z tekstem: „Pani nie dba o dobro dzieci! Teraz zaczniecie się z mężem obrzucać winą, pogorszą się Wasze relacje i to odbije się na dzieciach”. Matka słysząc hasło, że nie dba o dobro dzieci, to naprawdę zaczyna się zastanawiać czy faktycznie tak jest. Dla mnie to cios poniżej pasa. Na szczęście tylko przez chwilę przeszła mi taka myśl, że może on ma rację. Szybko się ocknęłam z tego myślenia, wstałam i podsumowałam swoją postawę. Z całym szacunkiem zwróciłam Sędziemu uwagę, że:
– jak najbardziej dbam o dobro dzieci i dlatego chcę, aby rodzina była razem. Kocham męża i chcę naszego pojednania;
– moja postawa jest dla dzieci świadectwem wobec miłości. Pokazaniem, że z miłości się nie można wycofać, że miłość to decyzja, postawa i jak się składa przysięgę to się z niej nie wycofujemy, a jesteśmy jej wierni do końca. Czy mogłabym wycofać miłość do dzieci? No nie. Kiedyś też zdecydowałam, że przyjmuję je pod swoje serce i obiecuję kochać do końca swoich dni;
– to nie moim pomysłem są spotkania na Sali rozpraw, że wystarczy, że mąż wycofa pozew i nie będzie obrzucania winą i dalszego ciągu. Ja i tak nie zamierzam obrzucać czymkolwiek męża, bo ja staję w obronie małżeństwa, więc dociekanie męża winy będzie sprzeczne z moją postawą;
– nie potrafię oddzielić wiary od prawa cywilnego, bo dla mnie to jest całość, nie da się wyłączyć mojej moralności, ani uczuć. Moja niezgoda na rozwód nie wynika z mojej złej woli, ale z tego, że jestem osobą wierzącą i kochającą męża, więc nie mogę zaprzeczyć sobie i swoim uczuciom. Wyrażając zgodę na rozwód, wbrew sobie, nie mogłabym więcej spojrzeć sobie w oczy”.

Zapraszamy na spotkanie Ogniska w poniedziałek 11 stycznia 2021, godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/ .

Zapraszamy na Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online. Zapisy do 14 stycznia. Temat: „Towarzyszenie małżeństwom na emigracji”. Podczas Kongresu Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar i jej charyzmat przedstawi Mirosława Pakur. Informacje i zapisy na stronie: https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-online-zapisy .

Kronika