Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: luty 2021

W skype-owym spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskieja w dniu 22 lutego 2021 r. wzięło udział 7 osób: Zenon, Magdalena, Joanna, Sylwia, Witek, Igor i Edyta.
Przedmiotem naszej refleksji było kilka pierwszych rozdziałów z książki bliskiego naszej Wspólnocie autora Pana Jacka Pulikowskiego , zatytułowanej „Remont małżeński”.
Jak zauważa Autor, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo o upadek małżeństwa… W swojej pracy terapeutycznej Jacek Pulikowski dostrzega jeden ważny rys: „nie upadają małżeństwa, które się mocno trzymają Boga. Najpierw trzeba odejść od Boga i Jego zasad, Jego przykazań, żeby potem odejść od współmałżonka”.
Tytułowy „remont” powinniśmy rozpocząć od rzeczy najważniejszej – ustalenia, jaki jest cel małżeństwa?
Z racji wiary wiemy, że celem pobytu człowieka wierzącego na ziemi jest zbawienie. „Nie żyjemy po to, by się zabawić, ale po to, aby się zbawić. Drobna różnica w brzmieniu, ale dość istotna w praktyce życiowej”.
Wchodzimy w małżeństwo po to, żeby się przez nie zbawić. Jako ludzie wierzący wiemy, że małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Pogląd ten jest potwierdzony w oficjalnej nauce Kościoła – w encyklice „Humanae Vitae” w roku 1968 papież Paweł VI stwierdził: „Małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sil przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Boga”. Powinniśmy więc zawsze pamiętać, że małżeństwo jest wymyślone przez Tego, który nigdy się nie myli i który zna naszą naturę.
Małżeństwo jest najpowszechniejszym powołaniem człowieka. Większość ludzi jest do niego wezwana. Do tego powołania trzeba dojrzeć, a osiągnąwszy je, można ewentualnie rozważać inne powołania, jak kapłaństwo czy życie zakonne…
Dla większości ludzi wierzących przekonanie, że małżeństwo to wspólna droga do świętości, jest przekonaniem oczywistym. Jednak ta droga nie może być ograniczana do dbania o współmałżonka, dzieci i podstawowe dobra materialne. Taką niepełną wizją małżeństwa żył także przez pierwszych kilkanaście lat swego małżeństwa sam Autor. Wierzył, że małżeństwo to wspólna droga do świętości, poprzez dbanie o żonę, o dom, o dzieci, zarabianie pieniędzy na życie, wakacje etc.
Tymczasem w małżeństwie mamy wspólnie zmierzać do świętości przez budowę więzi i mamy się w tym wzajemnie wspierać. Przełomowym odkryciem dla tej świadomości było dla Jacka Pulikowskiego przesłanie na temat małżeństwa podane w encyklice „Familiaris Consortio” Jana Pawła II:
„Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich”.
Takie doprecyzowanie małżeńskiej drogi świętości nadaje jej najwyższy możliwy wymiar i niepodważalną wartość. Owo budowanie komunii osób to ciągłe ubogacanie więzi małżeńskiej. Taki powinien być priorytet życia małżeńskiego przed wszelkimi innymi troskami. Troska o współmałżonka, o dzieci, o dobra materialne to rzeczy ważne, konieczne, ale nie priorytetowe. Małżonkowie muszą bowiem nieustannie budować i rozwijać swoją więź oraz umacniać, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
Budowanie dobrej więzi jest możliwe dzięki przezwyciężaniu swojego egoizmu, rozwój osoby poprzez doświadczenie jej prawdziwej wolności – wybór dobra oraz miłość do dzieci, szczególnie okazywanie niezastąpionej niczym miłości wzajemnej rodziców.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 1 marca. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (strona RWS: www.rws.sychar.org) na Skype w dniu 15 lutego 2021 r. wzięli udział: Jola, Bartek, Edyta, Joanna, Maciej, Robert, Sylwia, Artur, Zbyszek, Witek, Andrzej.
Tematem spotkania była modlitwa.
Pytania do przemyślenia:
1. Jak często kontaktujesz się z Panem Bogiem?
2. Co chciałbyś poprawić w swoim spotkaniu z Panem Bogiem?
3. Co mi pomaga w modlitwie, a co przeszkadza?
4. Co według Ciebie jest sercem modlitwy?

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 22 lutego. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje ODDANIE33! – 20.02-24.03.2021 – https://oddanie33.pl

Od wielu miesięcy w Polsce odbywają się rekolekcje ODDANIE 33 trwające 33 dni i prowadzone przez Fundację TOTA TUA. Część z Was już w nich uczestniczyła, dlatego zwracamy się przede wszystkim do tych, którzy jeszcze w nich nie brali udziału.
Świadectwa osób, które je przeszły zachęciły nas do uczestnictwa w najbliższej IV ich edycji, która rozpoczyna się 20 lutego br. i zakończy 24 marca. Dzień później w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dokonany zostanie Akt Oddania.
Chcemy zachęcić do uczestnictwa w nich wszystkich członków naszej Wspólnoty. Mamy nadzieję na obfite owoce tych rekolekcji w naszym życiu, a tym samym w naszej Wspólnocie, którą wszyscy współtworzymy. Może część z nas ma problem z relacją do Matki Bożej, m.in. ze względu na trudne przeżycia w relacji z własną matką. Świadectwa osób, które przeszły te rekolekcje pokazują, że dzięki uczestnictwu w nich doświadczyli uzdrowienia zranień i poprawiła się ich relacja z matką.
Rekolekcje mają poparcie Przewodniczącego Episkopatu Polski Abp S. Gądeckiego i Papieża Franciszka oraz posiadają Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
Treści rekolekcji są dostępne w różnych formach: https://oddanie33.pl/jak-wziac-udzial .
Jako słuchanie nagrań na każdy dzień na stronie internetowej ODDANIE 33: https://oddanie33.pl .
Przez kupno książki i płyty z zapisem rekolekcji: https://oddanie33.pl/zamow-ksiazke .
Każdego dnia będzie odprawiana Msza Św. w intencji Sycharków uczestniczących w tych rekolekcjach.
Zachęcamy Was do zapoznania się ze świadectwami uczestników tych rekolekcji: https://oddanie33.pl/swiadectwa.

Zapraszamy na nasze kanały w mediach społecznościowych:
www.facebook.sychar.org
www.youtube.sychar.org

W spotkaniu Skype-owym Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w dniu 8 lutego br. wzięło udział 10 osób: Agnieszka, Bartłomiej, Joanna, Karolina, Sylwia, Witek, Dominika, Zbyszek, Hanna i Zenon.

Powróciliśmy do najważniejszych propozycji Gary Chapmana zawartych w książce „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”. Cztery mity, które warto odrzucić oraz sześć pozytywnych prawd możemy odkryć w naszych kryzysach – potwierdziliśmy to kilkoma świadectwami.

Tytułem podsumowania naszych czterotygodniowych spotkań z Gary Chapmanem, jego koncepcją 5 języków miłości, zapoznaliśmy się z wywiadem opublikowanym cztery lat temu na łamach „Przewodnika Katolickiego”: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-46-2016/Psycholog/Nigdy-nie-jest-za-pozno .

Tytuł wywiadu – „Nigdy nie jest za późno” – jest dobrą odpowiedzią na przesłanie naszego charyzmatu. Jak podkreśla Chapman, „oddanie Bogu i wierność zasadom biblijnym mogą i powinny nam pomóc jako chrześcijanom. Mam nadzieję, że jako wierzący widzimy piękno i wartość w Bożym planie dla małżeństwa i podążamy za nim, by zwiększyć swoje szanse na przezwyciężenie tych wyzwań, które w miarę upływu czasu spotykają większość małżeństw.”

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ruchu Wiernych Serc (RWS) w poniedziałek 15 lutego. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie w dniu 1 lutego 2021 r. wzięli udział: Wanda, Joanna, Ania, Bartek, Robert, Sylwia, Magdalena, Zenek, Andrzej.

Omówiliśmy 21 i 22 mit przedstawiony w broszurze „Katolik wobec rozwodu” – www.mity.sychar.org :

21. Mit: Chrystusowy zakaz rozwodów to przepis prawa, który można przyrównać do skrytykowanego przez Pana Jezusa (Łk 6,1-5) starotestamentowego zakazu łuskania kłosów w Szabat. Człowiek jest ważniejszy od przepisu, dlatego nie musi go przestrzegać.

Nie na miejscu jest przyrównywanie Chrystusowego zakazu rozwodu do – niezgodnej z wolą Bożą – interpretacji starotestamentowego prawa świętowania Szabatu, którą stosowali faryzeusze nakazujący m.in. bezwzględny zakaz łuskania kłosów w Szabat.
(…)
„Trzymanie się zasad, będących jedynie ludzką i niedoskonałą interpretacją prawa, nie jest tak ważne jak czyny miłosierdzia względem ciała i duszy” – www.teologia.pl/Biblia_k/lk_14.htm . Jezus i Jego uczniowie w odróżnieniu od faryzeuszy czynili w Szabat dobro, które nikogo nie krzywdziło. Chrystusowy zakaz rozwodów, w tym niezgoda na rozwód również nikogo z ludzi nie krzywdzi, stanowi dobro, jest aktem miłosierdzia względem duszy człowieka, służy nauczeniu się prawdziwej mądrej miłości, pomaga w nawróceniu i zbawieniu (zob. świadectwo podane w p. 5.3 przykład podany przez o. Jacka Salija OP – www.bit.ly/2qHuRcg). Nieuczciwe jest więc stawianie na równi Bożego przykazania zakazującego rozwodów z niemiłosierną ludzką interpretacją przepisu starotestamentowego.

22. Mit: Zdecydowałem/am się na rozwód, zgodziłem/am się na rozwód, gdyż nie widzę innego wyjścia.

Z każdej trudnej sytuacji jest Boże wyjście – Boże rozwiązanie. Tekst ten jest właśnie po to, aby proponować go tym małżonkom, którzy nie widzą innego niż rozwód wyjścia i pomagać im w ten m.in. sposób dokonywać w wolności, zgodnych z Bożą wolą wyborów.

Źródło: www.mity.sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 8 lutego. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

Kronika