Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: marzec 2021

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie na Skype w dniu 22 marca 2021 r. wzięli udział: Zbyszek, Jola, Aleksandra, Bartłomiej, Sylwia, Witek, Joanna, Edyta, Andrzej. Tematem spotkania były złudne koncepcje miłości.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 12 kwietnia. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/ .
Staramy się aby spotkanie odbywało się według zasad obowiązujących podczas spotkania w Ognisku w realu tj. według zasad: http://www.przebieg-spotkania.sychar.org .

ZAPRASZAMY również na cowieczorne modlitwy i rozmowy w grupie wsparcia na skype: www.skype.sychar.org .

Jest też możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z ks. Przemysławem Krawcem naszym opiekunem duchowym:
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej
Warszawa, ul. Skaryszewska 12
E-mail: pomoc.sitis@gmail.com
www.sitis.org.pl

W spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (strona RWS: www.rws.sychar.org) na Skype w dniu 15 marca 2021 r. wzięli udział: Ania, Bartek, Joanna, Maciek, Robert, Sylwia, Zbyszek, Witek, Jola, Hania,  Andrzej.
Tematem spotkania była pokuta i nawrócenie.
Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 22 marca. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie w dniu 8 marca 2021 r. wzięli udział: Sylwia, Bartłomiej, Joanna, Sylwia, Witek, Zbyszek, Zenek, Andrzej.

Tematem kontynuowanym podczas spotkania była lektura książki Jacka Pulikowskiego „Remont Małżeński”.

Zapoznaliśmy się między innymi z rozdziałem poświęconym oczekiwaniom w małżeństwie. Jacek Pulikowski wymienia najważniejsze, zazwyczaj
niespełnione, oczekiwania małżonków – odrębnie żony i męża. Niespełnione oczekiwanie żon to przede wszystkim oczekiwania „bycia
razem”. Jest to oczekiwanie bardzo piękne, ale nierealne. Musimy być przygotowani, że będzie praca, nadgodziny, wyjazdy służbowe…
Pragnienie bycia razem – podkreśla Autor – jest piękne, ale musi być korygowane rozumem ze względu na realia życia.

Drugim, dość powszechnym niespełnionym oczekiwaniem żon jest to, aby mąż się domyślał. Kobiety mają wpisaną w naturę zdolność empatii,
życzliwego wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Zwłaszcza małego, chorego, biednego, cierpiącego… Nie mają tego mężczyźni, ale są oni wyuczalni. „Mężczyzna, który kocha i któremu żona wyłoży, o co jej chodzi, jasno, klarownie i łopatologicznie, zacznie działać w ten sposób, że to będzie wyglądało jakby się domyślał.”

Co do mężczyzn, to podstawowym niespełnionym oczekiwaniem jest przekonanie, że uda im się zrozumieć swoje żony. Jak twierdzi Jacek
Pulikowski, „nie da się zrozumieć zachowań kobiety dlatego, że kobieta sama ich nie rozumie. Motorem zachowań kobiety są jej uczucia, a te nie podlegają prostej kontroli rozumowej”. Mężczyzna może pomóc kobiecie poprzez zadbanie o poprawę stanu jej uczuć. Nieocenione są życzliwe słowa, wypowiedziane z troską i szczerze.

Kolejnym, ważnym tematem był rozdział poświęcony inności kobiety i mężczyzny. Ta inność jest planowa, nie przypadkowa…Taki był zamysł
Boga. Piękno życia polega na odkrywaniu tej inności…

Podstawowa różnica dotyczy sposobu komunikowania, mówienia. Kobieta ma swoisty przymus komunikowania tego, co nosi w sobie. Mężczyzna mówi, aby przekazać konkretną informację. Mężczyzna może pomóc kobiecie, gdy ją tylko wysłucha, nawet bez doradzania. Bycie wysłuchaną to pierwsza, naturalna potrzeba kobiety. W małżeństwie to mąż powinien być tą osobą, która pierwsza wysłucha żonę. W ten sposób budujemy naturalną więź małżeńską.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 15 marca. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.
Staramy się aby spotkanie odbywało się według zasad obowiązujących podczas spotkania w Ognisku w realu tj. według zasad: http://www.przebieg-spotkania.sychar.org .

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie w dniu 1 marca 2021 r. wzięli udział: Agnieszka, Ania, Bartłomiej, Joanna, Sylwia, Witek, Maciek, Zenek, Andrzej.

Omówiliśmy 23, 24 i 25 mit przedstawiony w broszurze „Katolik wobec rozwodu” – www.mity.sychar.org :
23. Mit: Zgodzę się na rozwód, żeby uniknąć walki i „prania brudów” na sali sądowej. Można nie zgodzić się na rozwód i jednocześnie uniknąć walki i „prania brudów” na sali sądowej. Przykładem jest świadectwo Doroty podane w p. 5.1.
24. Mit: Nie ma więzi między małżonkami, nie ma małżeństwa i nie ma co odbudowywać. W każdym sakramentalnym małżeństwie małżonkowie współpracując z Panem Bogiem mają szansę odbudowania więzi. Pan Jezus chce uzdrowić każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo, także po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w niesakramentalnym związku (www.znowu-razem.sychar.org). Daje On dość łaski małżonkom, jeśli tylko pójdą drogą nawrócenia i rozwoju osobowego (www.charyzmat.sychar.org).
25. Inne mity – przykłady wypowiedzi z jednego z forów, które obrazują powszechnie panującą w społeczeństwie mentalność rozwodową:
– „lepszy jest rozwód, niż ciągłe kłótnie i nieszczęśliwe życie”,
– „lepiej się zdecydować na rozwód niż żyć w zakłamaniu udając szczęśliwe małżeństwo”,
– „lepiej się rozwieść, żeby dzieci miały spokój”,
– „konflikt może szkodzić dzieciom bardziej niż rozwód”,
– „jest wiele sytuacji takich, gdzie rozwód jest najlepszą decyzją jaką para może podjąć dla dobra dziecka”,
– „czasami lepiej jak rodzice się rozwiodą niż jak dziecko musi żyć w piekle”,
– „jeśli oboje rodziców postara się o uczucia dziecka oraz będzie mu poświęcać czas, to dziecko nie będzie musiało cierpieć ze względu na rozwód”,
– „czasem lepiej, żeby dziecko miało dwie kochające rodziny niż jedną, która cały czas drze koty z sobą”,
– „jeżeli rodzice mają np. cały czas się kłócić, denerwować na siebie przy dziecku/dzieciach, to lepiej już się rozwieść”.
Źródło: www.mity.sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 8 marca. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.
Staramy się aby spotkanie odbywało się według zasad obowiązujących podczas spotkania w Ognisku w realu tj. według zasad: http://www.przebieg-spotkania.sychar.org .
Jest też możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z ks. Przemysławem Krawcem naszym opiekunem duchowym: Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej
Warszawa, ul. Skaryszewska 12
tel. 508 352 739
E-mail: pomoc.sitis@gmail.com
www.sitis.org.pl

Kronika