Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 26 kwietnia 2021 r. wzięli udział: Joanna, Bartek, Zenon, Witek, Zbyszek, Edyta, Sylwia, Robert, Andrzej, ks. Przemek.
Omówiliśmy punkt 1641 i częściowo 1642 Katechizmu Kościoła Katolickiego (wrócimy do niego za miesiąc):
1641 „Małżonkowie chrześcijańscy… we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego” 150 . Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę „podtrzymują się wzajemnie… z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty” .
1642 Źródłem tej łaski jest Chrystus. „Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa” 152 . pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów 153 . Pomaga im, by byli „sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka:
Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, Ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?… Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są dziećmi tego samego Ojca i oboje wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem, są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch.
Źródło: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 10 maja. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

W spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (strona RWS: www.rws.sychar.org) na Skype w dniu 19 kwietnia 2021 r. wzięli udział: Bartek, Joanna, Zbyszek, Edyta, Emma, Jola, Andrzej. Tematem spotkania wierność.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 26 kwietnia. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/ .

Polecamy świadectwo Małgosi „Oddalenie pozwu, kwiecień 2021”:
„Do sądu szłam w przekonaniu, że jestem dobrze przygotowana. Zależało mi na tym aby powiedzieć prawdę w sposób spokojny i opanowany, aby wybrzmiało, że jestem osobą wierzącą i nie godzę się na rozwód ze względu na moje przekonania, oraz to, iż nadal kocham mojego męża…”.
Ciąg dalszy na stronie: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=14&t=4128#p336857

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w Pallotyńskim Centrum Pomocy Duchowej w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2021 r. wzięli udział: Sylwia, Bartłomiej, Joanna, Maciej, Matylda, Ewa, Zenek, Andrzej. Spotkanie poprowadził Zenek.

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z fragmentami najnowszej książki Pana Jacka Pulikowskiego „Wygrać trudne małżeństwo”.
Punktem wyjścia dla rozważań było małżeństwo sakramentalne. Jak podkreśla Autor, życie w małżeństwie sakramentalnym nie gwarantuje życia bezproblemowego. Jest za to gwarancją czegoś o wiele cenniejszego: że we wszystkim, co nas spotyka, jest obecny żywy Bóg, Jezus Chrystus. Mamy też drugą gwarancję, że jeżeli uczepimy się Boga i jego łask sakramentalnych, to przetrwamy wszystkie trudności (małżeństwo sakramentalne jako dom zbudowany na skale).
Kryzys człowieka wierzącego zaczyna się od odejścia od Boga. Widać to także w kryzysowych małżeństwach. Najpierw odchodzimy od Boga, od jego przykazań, a potem od siebie. Musimy bronić wiary i Kościoła. Mamy do czynienia z upadkiem cywilizacji chrześcijańskiej. U podłożą tego kryzysu stoi rozkład moralny.
Człowiek musi zastanowić się, co jest podstawą jego prawdziwego szczęścia.
Problem w tym, że w dzisiejszym świecie pojęcie szczęścia jest błędnie rozumiane.
Kojarzy się je na przykład z przyjemnościami. Przyjemności nie można mnożyć w nieskończoność, ponieważ te same bodźce, które działają na nasze ciało, powtarzane cyklicznie, będą dawały coraz słabszą reakcję. W końcu organizm przestaje reagować. W dziedzinie nieokiełzanej seksualności prowadzi to, na przykład, do impotencji.
W ciele można przeżyć co najwyżej przyjemność.
Dopiero w wyższym wymiarze – w wymiarze psychicznym – jest możliwe przeżycie czegoś jakościowo wyższego. Na przykład radości. Dlatego radość jest jakościowo wyższym przeżyciem niż przyjemność. Podobnie z satysfakcją czy poczuciem spełnienia.
To jednak nie jest szczęście. Jacek Pulikowski uściśla temat szczęścia następująco:
„Jednak największa nawet satysfakcja, radość i poczucie spełnienia nie są jeszcze szczęściem. Szczęście jest jakościowo wyższe od największej radości. Jest zarezerwowane dla wymiaru duchowego. I dlatego pełni szczęścia nie możemy osiągnąć ani w ciele, ani nawet w wymiarze psychicznym. Ściślej, jedynym źródłem szczęścia jest relacja miłości pomiędzy osobami obdarzonymi wymiarem duchowym. Czyli jedynym źródłem szczęścia jest relacja miłości do Boga i do drugiego człowieka.”
Warto zauważyć i pamiętać, że dobrze znane nam przykazanie miłości Boga i bliźniego jest najprostszym przepisem na szczęście…
Relacja miłości powstaje wtedy, gdy możemy uczynić z siebie dar dla drugiej osoby. Ale aby dać siebie innym, trzeba wpierw siebie posiadać, czyli panować nad sobą. Musi władać sobą i chcieć oddać się drugiemu na służbę miłości.
Aby dać siebie drugiemu potrzebujemy wzrostu ku wolności wewnętrznej. Pełna wolność wewnętrzna istnieje wtedy, gdy mogę robić to, co uważam za dobre i powstrzymywać się przed tym, co uznaję za złe. Jeśli do tej wolności dodamy Bożą hierarchię wartości wówczas mamy do czynienia z wolnością, która czyni nas świętymi.
Pamiętajmy jednak, że dziś często świętość się obrzydza. Także w szerokim wymiarze kulturowym…
Ten, kto rezygnuje ze swojej wolności, ten pozbawia się przeżywania szczęścia w życiu.
W świecie międzyludzkim, z jakim mają do czynienia małżonkowie, na pierwszym miejscu powinna być relacja mąż – żona. Na drugim – relacja do dzieci, a dopiero na trzecim relacja do rodziców i teściów. Na czwartym – wszelkie inne relacje.
W tych staraniach o własną wolność potrzebujemy wsparcia, bo jako ludzie nie podołamy wszystkiemu. Tym nadzwyczajnym wsparciem jest łaska sakramentu małżeństwa. Analogicznie rzecz ma się z powołaniem kapłańskim, tyle że druga strona relacji kapłańskiej – Bóg – nigdy nie zawodzi.
Aby czerpać z łaski sakramentu małżeństwa, musimy zadbać o naszą relację z Bogiem. To jest relacja pierwsza i fundamentalna. To jest dla nas punkt wyjścia. Od urodzenia mamy wpisaną w naszą naturę tęsknotę za Bogiem. Jest ona w ludzkim sercu.
Jeżeli rozwiniemy tę relację z Bogiem, będziemy prawdziwie szczęśliwi. Warto poświęcić jej czas…
Do dalszych rozważań Pana Jacka Pulikowskiego powrócimy podczas spotkania Ogniska w dniu 10 maja br.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 19 kwietnia. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.
Staramy się aby spotkanie odbywało się według zasad obowiązujących podczas spotkania w Ognisku w realu tj. według zasad: http://www.przebieg-spotkania.sychar.org .

Polecamy świadectwo Ani i Andrzeja w audycji „Wywiad z Człowiekiem”: https://soundcloud.com/radio-warszawa/wywiad-2021-04-06 .

Kronika