Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkanie w poniedziałek 28 lipca przybyło 17 osób: Jerzy, Marek, Halina, Maria, Kasia, Aneta, Karina, Jerzy, Andrzej i Marzena, Milena, Kazimierz i Ewa, Ania, Andrzej, Marcin i Paulina. Rozważalimy temat lęku próbując odniesć się do niego na podstawie fragmentów Ewangelii wg. Mat.10, 28; II Tym. 1, 7; Hebr. 13, 5-6.

Kronika