Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - kontakt na stronie: Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: Luty 2011

W spotkaniu wzięli udział: Asia, Bogusia, Małgosia, Małgosia, Danuta, Zosia, Ilona, Wiktor, Urszula i Grzegorz, Ola, Ania, Marek, Robert, Teresa, Ania, Jurek, Rafał, Marek, Iwona i Jakub, Joanna, ks. Szymon. Temat spotkania „Sakrament małżeństwa” przedstawiła Małgosia.
Mogliśmy kolejny raz usłyszeć słowa o niezmienności nauki Pana Jezusa nt. świętości i nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego, że żadne okoliczności np. kryzys czy zdrada tej prawdy (zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej) zmienić nie mogą.

Kronika