Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W tym pierwszym historycznym spotkaniu Ruchu Wiernych Serc (RWS) w warszawskim Ognisku Sychar wzięli udział: Robert, Halina, Grażyna, Ela, Hubert, Małgosia, Jacek, Renata, Piotr, Piotr, Ania, Ewa, Andrzej.
Tematem spotkania był Chrystusowy zakaz rozwodów w oparciu o tekst Mirosława Ruckiego „Czy Jezus akceptował rozwód?” – http://milujciesie.org.pl/nr/rodzina/czy_jezus_akceptowal_rozwod.html oraz warunki przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy modlitwę zawierzenia, modlitwę o 7 darów Ducha św. oraz Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wymaganie wierności jest absolutnie koniecznym warunkiem przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc, i tylko osoby zdecydowane na trwanie w wierności aż do śmierci mogą przystąpić do niego. Można więc powiedzieć, że dla naszej Wspólnoty TM Sychar RWS jest takim koronnym dziełem, w którym mogliby uczestniczyć wszyscy Sycharowicze prawdziwie kochający miłością mądrą, wierną i ofiarną. Inne elementy formacji Sycharowej, a więc spotkania ogniskowe, internetowe Forum Pomocy, rekolekcje, różne formy modlitwy, warsztaty 12 krokowe „Wreszcie żyć” służą do tego, aby świadomie wstąpić do RWS-u i dawać tym samym rzeczywiste świadectwo wyboru drogi wierności sakramentowi małżeństwa.

Więcej o RWS na stronach:
http://sychar-rws.blogspot.com/
http://sychar-rws.blogspot.com/p/zobowiazania.html
http://sites.google.com/site/ruchwiernychserc/milujcie-sie
http://milujciesie.org.pl/pg/pl/inicjatywy_ms/ruch_wiernych_serc.html

Na każdym naszym spotkaniu RWS-u, będąc w stanie łaski uświęcającej i po odmówieniu modlitwy zawierzenia z mocnym postanowieniem trwania w wierności, będzie można zapisać się do Ruchu. Każdy kto przystąpi do Ruchu otrzyma specjalne błogosławieństwo podpisane przez ks. Mieczysława Piotrowskiego – redaktora naczelnego „Miłujcie się!” oraz zostanie wpisany do Księgi Wiernych Serc.

ZAPRASZAM za miesiąc w trzeci czwartek lutego tj. 20.02.2014 (na początku o godz. 18.00 Msza św.) na następne spotkanie RWS. A w najbliższy czwartek 23 stycznia zapraszam na pierwsze spotkanie Ruchu Czystych Serc Małżeńskich (RCSM) w naszym Ośrodku przy Skaryszewskiej. Spotkania w każdy czwarty czwartek miesiąca poprowadzą Iga i Konrad Grzybowscy wywodzący się z Ruchu Czystych Serc. Tematem pierwszego spotkania będzie „Boży plan dla małżeństwa”, który przedstawi Mirosław Rucki – z-ca red. naczelnego „Miłujcie się!”.

Kronika