Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC.
Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu wzięło udział 18 osób. Tematem spotkania było „Przebaczenie”.

Ile razy mam przebaczać?
Czy mam przebaczać, kiedy nikt nie prosi o przebaczenie?
A co, jeżeli nie czuję przebaczenia?
Bóg przebacza człowiekowi.
Przebaczenia możemy dostąpić dzięki zastępczej śmierci Jezusa, który w ten sposób opłacił nasze winy (Hbr 9,15; Rz 3,24-25).
Człowiek przebacza drugiemu człowiekowi.
Chrześcijanin może przebaczać dzięki mocy Bożej (1Kor 6,17; Gal 2,20;Jan 15,5).
„Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad swym współsługą, jak i ja zlitowałem się nad tobą” (Mt 18,33). Przebaczając nie możemy myśleć o odpłacie ani zachowywać urazy, aby zwyciężyć wyrządzone zło (Rz 12, 19-21; 1Kor 13,7). Przebaczenie jest przeciwstawieniem się mocy diabła i umocnieniem naszej więzi z Bogiem (Ef 4,26-27;Mk 11,25).
Jak przebaczyć?
1. Musisz uznać ból i nienawiść. Pozwól Bogu wydobyć ten ból, aby On sam mógł się nim zająć. Wtedy dokonuje się uzdrowienie.
2. Módl się: „Wyznaję, że nie okazałem takiej jak Ty dobroci i cierpliwości ludziom, którzy mnie skrzywdzili, a zamiast tego chowałem urazę i zgorzknienie”.
3. Ponieważ Bóg Ci przebaczył, Ty również możesz to zrobić. Postanów, że poniesiesz ciężar grzechu tych ludzi i nie będziesz wykorzystywał informacji o grzechu przeciwko nim w przyszłości. Nie staraj się tolerować grzechu, ale przeciwstaw mu się w ten sposób.
4. Nie czekaj z przebaczeniem, aż nadejdą odpowiednie uczucia. Zostaną one uzdrowione dopiero wtedy, gdy podejmiesz decyzję przebaczenia i gdy szatan utraci swoja pozycję (Ef 4,27).
5. Powiedz: „Panie, przebaczam (imię) to, że (grzech)”. Nie mów: „Panie, pomóż mi przebaczyć”, ponieważ On i tak Ci pomaga. Nie mów też „chce przebaczyć”, gdyż w ten sposób unikasz zasadniczej decyzji przebaczenia, za którą jesteś odpowiedzialny.
6. Pamiętaj: pozytywne uczucia pojawią się z upływem czasu. Najważniejsze jest uwolnienie siebie od przeszłości.

Warunki przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc.

Wymaganie wierności jest absolutnie koniecznym warunkiem przystąpienia do Ruchu Wiernych Serc, i tylko osoby zdecydowane na trwanie w wierności aż do śmierci mogą przystąpić do niego. Można więc powiedzieć, że dla naszej Wspólnoty TM Sychar RWS jest takim koronnym dziełem, w którym mogą uczestniczyć wszyscy Sycharowicze prawdziwie kochający miłością mądrą, wierną i ofiarną. Inne elementy formacji Sycharowej, a więc spotkania ogniskowe, internetowe Forum Pomocy, rekolekcje, różne formy modlitwy, warsztaty 12 krokowe „Wreszcie żyć” służą do tego, aby świadomie wstąpić do RWS-u i dawać tym samym rzeczywiste świadectwo wyboru drogi wierności sakramentowi małżeństwa.

Więcej o RWS na stronach:
http://sychar-rws.blogspot.com/
http://sychar-rws.blogspot.com/p/zobowiazania.html
http://sites.google.com/site/ruchwiernychserc/milujcie-sie
http://milujciesie.org.pl/pg/pl/inicjatywy_ms/ruch_wiernych_serc.html

Na każdym naszym spotkaniu RWS-u, będąc w stanie łaski uświęcającej i po odmówieniu modlitwy zawierzenia z mocnym postanowieniem trwania w wierności, będzie można zapisać się do Ruchu. Każdy kto przystąpi do Ruchu otrzyma specjalne błogosławieństwo podpisane przez ks. Mieczysława Piotrowskiego – redaktora naczelnego „Miłujcie się!” oraz zostanie wpisany do Księgi Wiernych Serc.

ZAPRASZAMY na sympozjum „Przebaczenie a dar życia”, które odbędzie się na UKSW 29-30 marca. 2014 r. Wśród zaproszonych prelegentów są przedstawiciele naszej wspólnoty. Zostaliśmy poproszeni o poprowadzenie debaty: „Jak pomóc w przebaczaniu – po zdradzie, rozwodzie, odejściu” w niedzielę 30 marca przed południem.
Program, zapisy – http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2014.html

Kronika