Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu wzięło 19 osób: Daniel, Grażyna, Anna, Elżbieta, Grzegorz, Anna, Tomasz, Dariusz, Magdalena, Dorota, Mirosław, Grażyna, Piotr, Anna, Barbara, Tomasz, Alicja, Robert, Zenon oraz ksiądz Jan Pałyga i jego gość – ks. Józef Świdnicki. Spotkanie poprowadził Zenon.
Pierwszą część spotkania poświęcona została wspomnieniom ks. Józefa Świdnickiego z jego duszpasterskiej posługi na terenie Ukrainy ora byłych republik radzieckich.
Urodzony 25 grudnia 1936 roku na Podolu ksiądz Józef Świdnicki jest postacią legendarną, należącą do pokolenia księży, którzy za swoją posługę płacili ogromną cenę i którzy musieli wykazać wiele hartu ducha i samozaparcia, by na wschodnich rubieżach w ogóle zostać wyświęconym, a później pełnić swoje powołanie.
Ciągle szykanowany przez lokalne jednostki KGB ksiądz Józef był wędrującym duszpasterzem. Posługiwał najpierw w Żytomierzu, a potem m. in. w Duszanbe, Nowosybirsku, Omsku, Tomsku i Czelabińsku. Nie mając oficjalnej zgody władz sowieckich na posługę duszpasterską wszystko wykonywał w tajemnicy, ryzykując aresztowaniem i zesłaniem do łagrów. Objechał całe Powołże, Krasnojarski Kraj, Kaukaz, Ural, Kazachstan, aż do Bajkału włącznie. 22 lata spędził na Syberii.
Za kolportaż broszury z Orędziem Matki Bożej Fatimskiej, zapowiadającej upadek komunizmu w Związku Radzieckim i wielkie zmiany ustrojowe, został zesłany do łagrów, gdzie spędził dwa i pół roku. Stał się tym samym ostatnim polskim księdzem katolickim skazanym za kult wiary w Związku Radzieckim.
Warto podkreślić, że przyjaźń ks. Jana Pałygi z księdzem Józefem Świdnickim ma swoją dłuższą już historię, a jej wspaniałym owocem jest wywiad rzeka z księdzem Józefem, wydany w formie książki pod tytułem „Łagry za Fatimę” (Apostolicum, 1997). Książka dostępna jest także w pełnym wydaniu w wersji elektronicznej: http://www.mateusz.pl/ksiazki/lzf/index.htm

W pozostałej, krótkiej części spotkania wysłuchaliśmy wybranych przez Zenona fragmentów z artykułu ks. Marka Dziewieckiego „Miłość, małżeństwo i rodzina” (portal Fronda.pl, 29.12.2013 r.), będących komentarzem do najważniejszych zwrotów z przysięgi małżeńskiej w jej sakramentalnym wydaniu. Są one zawsze dla nas aktualne, także w naszej trudnej, przeżywanej często w osamotnieniu, sytuacji kryzysowej. Ich przywołanie daje ożywczą i ogromną siłę do trwania w wierności Bogu i naszym współmałżonkom.
Artykuł dostępny jest w wersji elektronicznej:
http://www.fronda.pl/a/ks-marek-dziewiecki-dla-frondapl-milosc-malzenstwo-i-rodzina,33063.html

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w poniedziałek 10 października br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum.

Kronika