Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy
W spotkaniu 24.10 uczestniczyło 14 osób: Grażyna, Robert, Zenon, Piotr, Grzegorz, Daniel, Tamara, Barbara, Grzegorz, Monika, Joanna, Renata, Ela i Dorota.
Tematem spotkania był artykuł Ks. Marka Dziewieckiego pt:,,Gdy trudno kochać…” Punktem wyjścia rozważań był odczytany przez nas fragment Ewangelii św. Łukasza- przypowieść o synu marnotrawnym, por. Łk 15, 11-32. Zastanawialiśmy się wspólnie jakiej miłość uczy nas w tejże przypowieści miłosierny Bóg- Ojciec. Zgodziliśmy się co do tego, że Jego Miłosierdzie i mądra miłość zakłada zawsze nasze radykalne odwrócenie się od zła i grzechu, i wkroczenie na drogę nawrócenia. Poniżej kilka fragmentów z tekstu Ks. Dziewieckiego:
,,Im bardziej błądzi ten, kogo kochamy, tym większe jest ryzyko, że pomylimy miłość z naiwnością lub że przestaniemy kochać. Jezus uczy nas kochać mądrze tych, których kochać najtrudniej.”
,,Przypowieść o mądrze kochającym ojcu i powracającym synu to historia moja i twoja. To opowieść o spotkaniu dwóch wolności i dwóch miłości: Bożej i ludzkiej.”
,,Ani Bóg, ani krewni czy przyjaciele nie mogą uratować błądzącego człowieka wbrew jego woli. Gdy kierujemy się zasadami miłości, jakie Jezus wyjaśnia nam w swojej przypowieści, to nie mamy pewności, czy ten, którego w taki właśnie sposób kochamy, przestanie błądzić i czy powróci. Możemy natomiast być pewni, że czynimy wszystko, by kochany przez nas człowiek zastanowił się i mógł wrócić. Nie jesteśmy ani naiwni, ani okrutni. Nie wmawiamy sobie, że potrafimy kochać mądrzej i bardziej ofiarnie niż sam Bóg. Stwórca okazuje nam przebaczenie za każdym razem, gdy się nawracamy, lecz nie wcześniej, gdyż nie myli miłości z naiwnością czy z tolerowaniem zła.”
ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w czwartek 10 listopada br. o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem Msza św. o godz. 18.00 w Centrum.
Kronika