Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu Ogniska SYCHAR na Skaryszewskiej w dniu 28 sierpnia 2017 r. wzięło udział 10 osób: Zenon, Andrzej, Cezary, Paweł, Agnieszka, Dominik, Asia, Paweł, Ania i Robert.
Spotkanie poprowadził Zenon.
Podczas spotkania została przedstawiona koncepcja ratowania małżeństwa, które zagrożone jest rozpadem, zawarta w książce Gary Chapman „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość” (2006, Vocatio).
Gary Chapman jako terapeuta małżeński z kilkudziesięcioletnim stażem w omawianej książce małżonkom przeżywającym kryzysy proponuje proste z pozoru rozwiązanie – aby uzdrowić małżeństwo, trzeba stanąć w prawdzie. Stanięcie w prawdzie to w istocie wyzwolenie się z pewnych mitów, jakie od lat wielu towarzyszą nam w sytuacjach kryzysowych, i przyjęcie kilku prawd, które odmienią nasze życie i są swoistym antidotum na te mity. Mity trzeba zdemaskować i odrzucić, a prawdy poznać i przyjąć.

Chapman wymienia cztery podstawowe mity:
1. Stan naszego umysłu zależy od okoliczności zewnętrznych.
2. Ludzie się nie zmieniają.
3. Jeśli małżeństwo jest nieudane, mamy tylko dwa wyjścia – zrezygnować ze szczęśliwego życia lub zerwać związek.
4. W życiu zdarzają się sytuacje beznadziejne.

Prawd, które proponuje Chapman, jest sześć:
1. Jestem odpowiedzialny za własna postawę.
2. Postawa wewnętrzna wywiera wpływ na działanie.
3. Nie możemy zmienić innych ludzi, możemy jednak mieć na n ich wpływ.
4. Naszymi działaniami nie musza rządzić emocje.
5. Człowiek, który przyznaje się do własnych niedoskonałości, nie jest nieudacznikiem.
6. Miłość jest najpotężniejszym orężem dobra w świecie.

Miłość, jak podkreśla autor omawianej książki, jest postawą, która wyraża się w działaniu.
Dwadzieścia pięć lat praktyki w poradnictwie małżeńskim pozwoliło Chapmanowi stworzyć teorię pięciu języków miłości, poprzez które wyrażają się różne działania i postawy. Przyniosła mu ona wielkie uznanie i do dziś jest żywo dyskutowana. Owe pięć sposobów wyrażania miłości, to:
1. Afirmacja, czyli pochwały, komplementy, słowa uznania dla partner za jego dobre uczynki.
2. Czas, polegający na obdarzaniu drugiej osoby niepodzielną uwagą.
3. Podarunki, które mówią: „On lub ona myśli o mnie”.
4. Praktyczna pomoc, czyli wykonywanie konkretnych prac dla współmałżonka w dziedzinach, które mają dla niego znaczenie.
5. Dotyk, czyli całowanie, przytulanie, poklepywanie po plecach, trzymanie się za ręce, a także współżycie seksualne.

Pełne omówienie tej koncepcji można poznać w bestsellerze „Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie. Jak okazywać miłość, by twój partner czuł się kochany.”(2004, Esprit).

Wymienione wcześniej sześć zasad życia w prawdzie, jak przekonuje Gary Chapman, podsuwa rozwiązania pełne miłości, pozwalające wywrzeć ogromny wpływ na przeżywające trudności małżeństwo i ocalić je.

6. Miłość jako działanie.
7. Posługiwanie się językami miłości.

Działanie z czegoś musi wynikać:

1. Potrzeba miłości
2. Potrzeba wolności
3. Potrzeba znaczenia
4. Potrzeba odpoczynku
5. Potrzeba więzi z Bogiem

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 11 września w Centrum Pomocy Duchowej przy ul. Skaryszewskiej 12 (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej).

Kronika