Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu TM Sychar w Ognisku na Skaryszewskiej wzięło udział 10 osób: Marek, Robert, Piotr i Agnieszka, Robert, Urszula, Ania, Alicja, Andrzej. Rozważaliśmy fragmenty książki Merlina R. Carothersa pt. „Moc uwielbienia”, w której poruszony jest dylemat dobroci Boga, wszechmocy Boga i obecności zła na świecie. „Jedynym wyjściem z tego dylematu jest przyjęcie słowa Bożego z wiarą. Zaufanie Mu, pomimo tego, co myślimy, czujemy i widzimy. Jego słowo mówi, że On nas kocha (…)” (s. 139). Autor tej książki na podstawie Pisma Św. udowadnia, że Pan Bóg „jest odpowiedzialny za każdą burzę, trzęsienie ziemi, huragan, za każdą wojnę, głód i zarazę, każde narodziny i śmierć, za każdy kwiat polny, wróbla i za każdy włos na naszych głowach” (s. 132). On dopuszcza, a czasem nawet inicjuje różne nieszczęścia, mając na celu nasze dobro, a więc przede wszystkim nasze zbawienie. Jeśli zaufamy Bogu i zaakceptujemy wszystko, co nas spotyka i na co nie mamy wpływu, możemy przyjąć postawę uwielbienia Boga w każdej sytuacji i dziękowania Mu za wszystko, a nie tylko za to, co nam wydaje się dobre. Wówczas – według autora – dzieją się dwie rzeczy: po pierwsze, moc Boża wkracza w nasze życie z całą siłą i Bóg może urzeczywistnić swój plan szybciej i w całej pełni, po drugie, inni ludzie przyciągani są do Chrystusa. 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w czwartek 9 sierpnia 2018 r. o godz. 19.00. (wejście do Cenrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Serdecznie zapraszamy!

Kronika