Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W czwartkowym spotkaniu Ogniska na Skaryszewskiej w dniu 10 stycznia 2019 r. wzięło udział 11 osób – Małgosia, Zenon, Witek, Sylwia, Zbyszek, Ania, Iza, Justyna, Monika, Dorota i Alicja, która je poprowadziła. Alicja mówiła o empatii, było to trzecie spotkanie z cyklu „Spotkań przy wodopoju żyraf”, wprowadzających do „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.

Empatia to nie jest okazywanie współczucia czy odczuwanie tego samego, co ktoś inny, tylko taka forma miłości, która polega na skierowaniu uwagi na uczucia/emocje i potrzeby – swoje lub innej osoby – i na towarzyszeniu (sobie lub komuś) w tym, co ta osoba przeżywa. Tylko tyle – i aż tyle… Empatia wobec siebie pozwala zorientować się, co się w nas dzieje i o jakich potrzebach mówią nam nasze uczucia/emocje. Np. złość jest wyrazem niezaspokojonych potrzeb. Według M. Rosenberga „Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że nasze myślenie i działanie nie prowadzi do zaspokojenia naszych potrzeb, ale zwodzi nas w stronę niezbyt konstruktywnych interakcji z innymi”. Nasze uczucia/emocje i potrzeby są ściśle związane z naszym myśleniem, zwłaszcza z naszymi interpretacjami zdarzeń. Nadajemy zdarzeniom znaczenie pozytywne lub negatywne m.in. w zależności od tego, jakie mamy przekonania na temat świata i ludzi oraz od tego, jakie potrzeby mamy zaspokojone lub nie (od dziecka).

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska, które odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia 2019 r. o godz. 19.00. (wejście do Cenrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

Kronika