Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w dniu 27 lipca 2020 r. wzięło udział 9 osób: Zenon, Przemek, Sławek, Grzegorz, Grzegorz, Bożena, Monika, Ewa i Janusz. Tematem do rozważań był fragment
najnowszej książki ks. dra Marka Dziewieckiego zatytułowanej „Pokonywanie trudności małżeńskich i rodzinnych” – https://www.ceneo.pl/92644525 . Skupiliśmy się na małym fragmencie poświęconym zagadnieniu miłości małżeńskiej jako najpiękniejszemu pokonywaniu samotności.
Ks. Marek Dziewiecki przypomina, że pierwszym poleceniem Boga dla człowieka jest małżeństwo: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz. 1,28a).
Miłość małżeńska jest największą ze wszystkich form miłości między kobietą a mężczyzną z trzech powodów.
Po pierwsze, jest to miłość największa z definicji, gdyż wziąć kogoś za męża czy żonę, to przyjąć tę osobę za kogoś, kogo kochamy odtąd najbardziej ze wszystkich ludzi.
Po drugie, miłość małżeńska jest między ludźmi bezwzględnie największa, ponieważ jest okazywana z bliska.
Po trzecie, miłość małżeńska jest największa także dlatego, że jest miłością, która owocuje pragnieniem obojga małżonków, by przekazać życie dzieciom. Bardziej powinni małżonkowie kochać tylko Boga.
Miłość nie rozczarowuje w małżeństwie, stwierdza ks. Marek Dziewiecki, jeśli mamy takie odczucie… Rozczarowuje ten konkretny mąż czy ta konkretna żona. Tylko miłość oparta na Bogu pozwoli pokonać wszystkie trudności i odkrywać piękno miłości małżeńskiej.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 3 sierpnia o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Kronika