Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu Ogniska na Skype w dniu 23 listopada 2020 r. wzięli udział: Igor, Witek, Zenon, Andrzej, ks. Przemek. Omówiliśmy punkty 1633-1637 Katechizmu Kościoła Katolickiego: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm. Poruszyliśmy sprawę szacunku do współmałżonka, do drugiego człowieka. Skoro Pan Bog darzy szacunkiem każdego człowieka, kocha go niezależnie od jego zachowania, to i my chrześcijanie powinniśmy naśladując Boga szanować każdego człowieka. Mówiliśmy o pokornej miłości uwzględniającej inność, odrębność drugiej osoby, uznającej jej prawo do wolności podejmowania decyzji po to, aby ona w sposób wolny weszła na drogę chrześcijańskich wartości. „Szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa praktyka cnót rodzinnych oraz wytrwała modlitwa mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do przyjęcia łaski nawrócenia” (KKK 1637).

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w poniedziałek 7 grudnia. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

Kronika