Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W skype-owym spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskieja w dniu 22 lutego 2021 r. wzięło udział 7 osób: Zenon, Magdalena, Joanna, Sylwia, Witek, Igor i Edyta.
Przedmiotem naszej refleksji było kilka pierwszych rozdziałów z książki bliskiego naszej Wspólnocie autora Pana Jacka Pulikowskiego , zatytułowanej „Remont małżeński”.
Jak zauważa Autor, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo o upadek małżeństwa… W swojej pracy terapeutycznej Jacek Pulikowski dostrzega jeden ważny rys: „nie upadają małżeństwa, które się mocno trzymają Boga. Najpierw trzeba odejść od Boga i Jego zasad, Jego przykazań, żeby potem odejść od współmałżonka”.
Tytułowy „remont” powinniśmy rozpocząć od rzeczy najważniejszej – ustalenia, jaki jest cel małżeństwa?
Z racji wiary wiemy, że celem pobytu człowieka wierzącego na ziemi jest zbawienie. „Nie żyjemy po to, by się zabawić, ale po to, aby się zbawić. Drobna różnica w brzmieniu, ale dość istotna w praktyce życiowej”.
Wchodzimy w małżeństwo po to, żeby się przez nie zbawić. Jako ludzie wierzący wiemy, że małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Pogląd ten jest potwierdzony w oficjalnej nauce Kościoła – w encyklice „Humanae Vitae” w roku 1968 papież Paweł VI stwierdził: „Małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sil przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Boga”. Powinniśmy więc zawsze pamiętać, że małżeństwo jest wymyślone przez Tego, który nigdy się nie myli i który zna naszą naturę.
Małżeństwo jest najpowszechniejszym powołaniem człowieka. Większość ludzi jest do niego wezwana. Do tego powołania trzeba dojrzeć, a osiągnąwszy je, można ewentualnie rozważać inne powołania, jak kapłaństwo czy życie zakonne…
Dla większości ludzi wierzących przekonanie, że małżeństwo to wspólna droga do świętości, jest przekonaniem oczywistym. Jednak ta droga nie może być ograniczana do dbania o współmałżonka, dzieci i podstawowe dobra materialne. Taką niepełną wizją małżeństwa żył także przez pierwszych kilkanaście lat swego małżeństwa sam Autor. Wierzył, że małżeństwo to wspólna droga do świętości, poprzez dbanie o żonę, o dom, o dzieci, zarabianie pieniędzy na życie, wakacje etc.
Tymczasem w małżeństwie mamy wspólnie zmierzać do świętości przez budowę więzi i mamy się w tym wzajemnie wspierać. Przełomowym odkryciem dla tej świadomości było dla Jacka Pulikowskiego przesłanie na temat małżeństwa podane w encyklice „Familiaris Consortio” Jana Pawła II:
„Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii Osób Boskich”.
Takie doprecyzowanie małżeńskiej drogi świętości nadaje jej najwyższy możliwy wymiar i niepodważalną wartość. Owo budowanie komunii osób to ciągłe ubogacanie więzi małżeńskiej. Taki powinien być priorytet życia małżeńskiego przed wszelkimi innymi troskami. Troska o współmałżonka, o dzieci, o dobra materialne to rzeczy ważne, konieczne, ale nie priorytetowe. Małżonkowie muszą bowiem nieustannie budować i rozwijać swoją więź oraz umacniać, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
Budowanie dobrej więzi jest możliwe dzięki przezwyciężaniu swojego egoizmu, rozwój osoby poprzez doświadczenie jej prawdziwej wolności – wybór dobra oraz miłość do dzieci, szczególnie okazywanie niezastąpionej niczym miłości wzajemnej rodziców.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska w poniedziałek 1 marca. Spotkanie odbędzie się na Skype, a link do spotkania można uzyskać zgłaszając swój udział poprzez formularz znajdujący się tu: http://warszawa-pallotyni.sychar.org/kontakt/.

Kronika