Ognisko w Warszawie – Parafia św. Pallottiego, ul. Skaryszewska 12

Parafia
Centrum Pomocy Duchowej - ul. Skaryszewska 12 (wejście od ul. Lubelskiej) - spotkania Ogniska Sychar Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej, przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (wejście schodkami w dół od ul. Lubelskiej, sala nr 1, przycisk nr 5 na domofonie) – spotkania w następujące poniedziałki: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 19:00. Poprzedzone są Mszą św. w kościele o godz. 18:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Przemysław Krawiec SAC, z którym jest możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę - krawiec.przemyslaw@gmail.com , tel. 884 957 453, www.sitis.org.pl Pallotyńskie Centrum Pomocy Duchowej >>>
Parafia św. Wincentego Pallottiego >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu Ogniska Sychar na Skaryszewskiej w dniu 8 listopada 2021 r. wzięli udział: Paweł, Grzegorz i Zenon. W części formacyjnej spotkania zapoznaliśmy się z fragmentem książki Mieczysława Guzewicza „Jak zadbać o swoje małżeństwo”. Rozważaliśmy przesłanie zawarte w rozdziale „Przebaczenie bezwarunkowe”. Autor wskazuje nam, że słowa Jezusa będące odpowiedzią na pytanie Piotra, ile razy ma przebaczać bratu swemu – „aż 77 razy” – są adresowane także do nas. Nasze przebaczenie w małżeństwie powinno być także bezwarunkowe, płynące z miłości. Takie przebaczenie powinno być naszą stałą dyspozycją. Takim przebaczeniem obdarowuje nas sam Jezus, uczy i zachęca do niego oraz umacnia w naszych staraniach. Każda nasza spowiedź święta powinna być oparta na przebaczeniu bezwarunkowym.

ZAPRASZAMY na najbliższe spotkanie Ogniska przy Skaryszewskiej w poniedziałek 15 listopada o godz. 19:00 (wejście do Pallotyńskiego Centrum Pomocy Duchowej schodami w dół od ul. Lubelskiej). Przed spotkaniem – Msza Św. o godz. 18.00 w kościele przy ul. Skaryszewskiej. Spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego oraz według zasad obowiązujących podczas spotkania w Ognisku: http://www.przebieg-spotkania.sychar.org . Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Kronika